NIJMEGEN - De gladde slang en de adder zijn twee van de drie slangensoorten die in Nederland voorkomen. In opdracht van de provincie Gelderland doet RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) in 2022 onderzoek naar deze soorten in Gelderland. Omdat het leefgebied van deze soorten groot is, roepen we de hulp in van de inwoners van Gelderland. Wie helpt er mee deze soorten op de kaart te zetten?

Gladde slang en adder
De kleur van de gladde slang varieert van lichtgrijs tot donkerbruin en boven op de rug zijn vlekken en/of strepen te zien. De gladde slang is ongevaarlijk en niet giftig. De adder is daarentegen wel giftig, maar is schuw, mijdt mensen en zal alleen bij bedreiging bijten. De kleur van de adder is bruinig tot donkergrijs. Boven op de rug is meestal een zigzagpatroon zichtbaar.

Waar leven ze?
De gladde slang en adder zijn typische bewoners van heide- en hoogveengebieden, maar kunnen ook voorkomen in halfopen bos, langs bosranden en in kruidenrijke vegetaties (bijvoorbeeld wegbermen).Op grote delen van de Veluwe maar ook in kleinere heideterreinen binnen de provincie Gelderland kunnen één of beide soorten worden gevonden. Je kan ze zonnend aantreffen op de rand van heide- of graspollen. Soms gebruiken ze ook wegen of fietspaden om zich op te warmen.

Gaten in verspreiding
Van veel plekken in Gelderland is duidelijk dat een of beide soorten daar nog voorkomen. Maar er zijn ook gebieden waar nog nooit waarnemingen zijn gemeld of alleen van lang geleden waarnemingen bekend zijn. Juist in deze delen, met name de Veluwe en het Rijk van Nijmegen, zouden we beter willen weten of de soorten daar (nog) voorkomen. Als we beter weten waar ze nog voorkomen, dan kunnen we ze ook beter beschermen.

Geef je waarnemingen door
Je kunt ons helpen om deze slangensoorten beter op de kaart te zetten. Op www.ravon.nl/zoekkaartslangen vind je kaarten van gebieden waar we graag meer waarnemingen zouden willen hebben. Heb je daar ooit een gladde slang of adder waargenomen, geef die dan aan ons door. Ook waarnemingen van lang geleden zijn dus heel welkom. Geef je waarneming met vindplaats, het liefst met foto, door aan slangengelderland@ravon.nl.

Mocht je zelf op zoek gaan naar de gladde slang of adder, zorg er dan voor dat je wel toestemming hebt van de terreineigenaar/-beheerder om buiten de paden te treden.