GELDERLAND - De woningnood in Gelderland is hoog. Tot 2030 moeten er ruim 90.000 woningen worden gebouwd. Met nieuwe subsidies voor sociale huurwoningen en cofinanciering van Woningbouwimpuls-projecten helpen we gemeenten hierbij. Hiervoor zetten we € 9,5 miljoen in.


Weer kans op een woning

Met het Actieplan Wonen dragen we bij aan versnelling van de woningbouw én meer betaalbare woningen.

Gedeputeerde Peter Kerris: “Met deze regelingen versnellen we de woningbouw en geven we starters en doorstromers weer een kans op een betaalbare woning.”

Sneller en betaalbaar

Woningbouw is duur. Bij de bouw moet rekening gehouden worden met bereikbaarheid, duurzaamheid en het veranderende klimaat. Hiervoor is veel geld nodig. Vanwege de hoge kosten komen veel woningbouwprojecten stil te liggen. Met de 2 subsidies nemen we een deel van deze publieke kosten voor onze rekening om de bouw van deze woningen te versnellen en betaalbaar te maken. Onder betaalbaar verstaan we sociale huur, middenhuur en betaalbare koop.

Woningbouwimpuls

De Woningbouwimpuls is een subsidie van het Rijk voor grote woningbouwprojecten. Wij geven subsidie aan gemeenten die deze subsidie van het Rijk krijgen. Zo versnellen we grote woningbouwprojecten waarvan minimaal de helft bestaat uit betaalbare woningen en waarvan de bouw binnen 3 jaar start. We verlagen de lasten voor de gemeente door € 1.000 per woning bij te dragen, met een maximum van 25% van de totale publieke kosten die niet worden terugverdiend (onrendabele top). Voor deze subsidieregeling is € 6 miljoen beschikbaar. In de vorige ronde van de Woningbouwimpuls leidde onze cofinanciering tot een landelijke bijdrage van € 40 miljoen voor de bouw van ruim 8.000 woningen.

Meer sociale huurwoningen

De landelijke subsidie Woningbouwimpuls richt zich op de grotere woningbouwprojecten; de Gelderse subsidie voor sociale huurwoningen is bedoeld voor gemeenten met kleinere woningbouwprojecten. We zetten hiervoor € 2,5 miljoen in. Hiermee willen we de bouw van 200 sociale huurwoningen versnellen. De subsidie bedraagt maximaal € 12.500 per woning en maximaal € 500.000 per project. Met een opslag van € 1.000 als er extra maatregelen worden genomen voor klimaatadaptatie en biodiversiteit. In de vorige subsidieronde hebben we de bouw van 400 woningen versneld.