ARNHEM - Tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 10 september 2022 is het Paleis van Justitie geopend van 10:00 – 16:00 uur. Vanaf 10:30 is er ieder uur een rondleiding door de zittingszalen, hal, speciale ruimtes en binnentuin van het onlangs gerenoveerde pand. U krijgt hier informatie over het monument, de aanpassingen en de bijzonderheden van de renovatie. Ook is een rechtspraakmedewerker aanwezig om meer te vertellen over ons werk.Openbaar
Normaal zijn de openbare ruimtes ook echt openbaar. We laten publiek toe bij zittingen en het gebouw is vrij toegankelijk voor geïnteresseerden in architectuur en kunst. De coronamaatregelen zorgden ervoor dat we alleen de meest noodzakelijke personen bij een zitting konden toelaten. Voor andere geïnteresseerden bleven onze deuren een lange tijd gesloten. We zijn blij om u op zaterdag 10 september te kunnen laten zien hoe het gebouw er nu uitziet.

Aandacht voor cultuur-historische waarden
We renoveerden in 2021 en 2022 (een groot deel van) de openbare ruimtes. Het gaat hier om functionele verbeteringen en aanpassingen aan de huidige eisen van techniek. Een aantal zittingszalen kreeg meer en betere audiovisuele en digitale middelen. Verder kwam er nieuw meubilair, verlichting en stoffering. Ook kreeg de akoestiek de aandacht. Niet alleen de zittingszalen kregen een make-over. Ook pers- en advocatenkamer, balies, opvang- en wachtruimten. Een begeleidingscommissie zorgde voor een optimale afstemming van deze renovatie op de cultureel-historische waarden van de zittingszalen. Sinds maart 2022 zijn de openbare ruimtes en zittingszalen weer klaar voor jarenlange rechtspraak.

Rondleidingen
Om 10:30 uur, 11:30 uur, 12:30 uur, 13:30 uur en 14:30 uur starten de rondleidingen in het Paleis van Justitie. Aanmelden is niet nodig. Kom op tijd, zodat de rondleiders hun verhaal goed kunnen doen. U kunt ook zonder de rondleiding de ruimtes bekijken. U krijgt bij de ingang een plattegrond, zodat u de weg kunt vinden in het Paleis.

Meer informatie leest u op de site van het comité Open Monumentendag Arnhem