GELDERLAND - Dierhouders kunnen hulp krijgen van een wolvenconsulent bij het goed plaatsen van wolfwerende rasters. Ook wanneer het raster er al staat. De provincie zou graag zien dat dierhouders hier nog vaker gebruik van maken.Goed beschermen is enorm lastig

Schapen- en geitenhouders binnen het leefgebied van de wolf in Gelderland kunnen subsidie krijgen voor wolfwerende rasters om vee te beschermen. Het is voor veehouders in het wolvengebied lastig om hun dieren goed te beschermen. Een goed geplaatst raster moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Als de wolfwerende afrastering er staat, is onderhoud nodig zodat die ook wolfwerend blijft. De wolvenconsulent adviseert alle veehouders kosteloos over preventieve maatregelen. Daarnaast biedt hij hulp bij het aanvragen van subsidie. Alleen schapen- en geitenhouders kunnen subsidie krijgen, omdat schapen en geiten relatief vaak slachtoffer zijn bij een wolvenaanval.


Goed aangelegd wolfwerend raster succesvol

Bij een wolvenaanval ligt in publicaties vaak de nadruk op de vraag of vee wel voldoende was beschermd. Het is niet eenvoudig om wolfwerende rasters te plaatsen, onderhouden en controleren. In de praktijk voorkomt een goed aangelegd wolfwerend raster de meeste wolvenaanvallen. Preventieve maatregelen zijn wolfwerend, maar geven geen 100% zekerheid. Als een wolf door óf over een goed geplaatst wolfwerend raster komt, gaan we in overleg over welke maatregelen dan nodig zijn.


Taxateur neemt schade op en bekijkt situatie

Als vee wordt aangevallen en een wolf als dader niet kan worden uitgesloten, dan komt een onafhankelijke taxateur namens BIJ12 de schade opnemen. De taxateur maakt, zo goed mogelijk, ook een inschatting van de aangetroffen rastersituatie. Dat vinden we belangrijk, omdat we daar van leren. Zo kunnen we bestaande regelingen verbeteren. De inschatting van de taxateur is altijd een momentopname. Ook een goed aangelegd raster vraagt blijvend aandacht.


Geen wolvenaanvallen waarbij rasters voldeden

Tot nu toe zijn in Gelderland bij aangevallen schapen geen rasters aangetroffen die voldeden aan de wolfwerende norm. Dat geldt ook voor Renkum, waar eind maart 2023 schapen het slachtoffer werden van een vermoedelijke wolvenaanval. In Renkum voldeed het raster niet aan de voorwaarden om wolfwerend te zijn. Een raster zoals in Renkum met meerdere stroomdraden en daarop voldoende elektrische spanning is in principe wél een goede aanpak. Bij grote percelen werkt dit vaak beter dan verplaatsbare gaasnetten.


Onder het raster door

De ervaring leert dat een wolf bij voorkeur onder rasters door gaat. Vaak loopt een wolf net zo lang om het weiland heen, tot die de zwakste plek in het raster vindt. Bijvoorbeeld bij een poort of greppeltje. Door de onderste stroomdraad overal niet hoger te hebben dan 20 centimeter van de grond, zal een wolf meestal niet onder het raster door kruipen. De normhoogte van 1,20 meter voor de bovenste draad is een goede garantie dat de wolf er vrijwel nooit overheen zal springen. 5 stroomdraden of een verplaatsbaar gaasraster zijn dan voldoende als wolfwerend raster. Het plaatsen hiervan is niet eenvoudig. De wolvenconsulent kan veehouders hierover adviseren.


Wolvencommissie

De Gelderse wolvencommissie heeft vanuit de praktijk en kijkend naar ervaringen in Duitsland in 2020 een preventieplan gemaakt. Daarin staat wat de uitgangspunten zijn. Op basis daarvan maakten wij een subsidieregeling. We betalen nu in het wolvengebied mee aan de meerkosten voor wolfwerende rasters. Schapen- en geitenhouders kunnen de subsidie achteraf aanvragen. De wolvenconsulent geeft praktisch en kosteloos advies en helpt schapen- en geitenhouders bij hun aanvragen, zowel telefonisch en per e-mail als op locatie. Veehouders kunnen een afspraak maken via wolvencommissie@gelderland.nl.