ARNHEM - Als eerste gemeente in Nederland heeft de gemeente Arnhem niveau 5 van de CO2-prestatieladder bereikt. Ook Sportbedrijf Arnhem en Scalabor hebben dit hoogste niveau bereikt. Niveau 5 wil zeggen dat de gemeente flink werk maakt van het terugdringen van de CO2-voetafdruk van de eigen organisaties én van de organisaties waarmee samengewerkt wordt. Het certificaat zal op 4 december aan de gemeente Arnhem worden uitgereikt door de certificerende instelling TÜV en Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

Klimaatneutraal en duurzaam
De gemeente wil dat Arnhem klimaatneutraal en duurzaam wordt. Daarvoor worden inwoners en bedrijven gestimuleerd om daarin stappen te zetten. Zodoende is het ook niet meer dan logisch, zelfs verplicht, om als gemeente het goede voorbeeld te geven. Wethouder Interne Organisatie, Maurits van de Geijn, gaf zelfs aan, dat de gemeente al in 2019 op niveau 3 zat. Daarna ging Arnhem in 2021 naar niveau 4 en dit jaar dus naar het hoogste niveau.

Lokale groene stroom en van het aardgas af
De gemeente en Sportbedrijf Arnhem zijn inmiddels volledig overgegaan op de in de regio geproduceerde groene stroom. Tevens wordt bij het gemeentelijk vastgoed steeds meer gekeken naar mogelijkheden om energie te besparen en zijn er zonnepanelen geplaatst. Ondertussen is de gemeentewerf van het aardgas afgegaan. In de weg- en waterbouw wordt bij projecten steeds meer gekeken naar CO2-besparing. Dit wordt gedaan door minder milieubelastende grondstoffen te gebruiken en meer met zero-emissie te werken.

Maar volgens de wethouder houdt het niet op met het behalen van niveau 5. De gemeente Arnhem wil in 2026 als organisatie een CO2 reductie hebben van 60 procent, vergeleken met de cijfers van 2018. Op dit moment zit de gemeente reeds op 57 procent, dus is Arnhem op de goede weg. Maar dan nog stopt het niet voor de gemeente, want in 2024 wil men een nieuw reductiedoel vaststellen dat men in 2030 wil gaan behalen.

CO2-prestatieladder
Op de site van de CO2-prestatieladder valt te lezen wat het is en hoe alles werkt. De site geeft aan dat de CO2-Prestatieladder hét duurzaamheidsinstrument van Nederland is. Het instrument helpt bedrijven en overheden bij het reduceren van CO2 en kosten. De Ladder wordt gebruikt als CO2-managementsysteem én als aanbestedingsinstrument.

Als men zich laat certificeren volgens de Ladder, zal men ervaren dat de investering direct wordt terugverdiend middels lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst. In 2009 is de CO2-Prestatieladder ontwikkeld door ProRail en sinds 2011 is de Ladder eigendom van en in beheer bij de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

De Ladder bestaat uit 5 niveaus, waarbij men tot en met niveau 3 bezig is met de uitstoot binnen de eigen organisatie. Tijdens niveau 4 en 5 gaat men ook werken aan de CO2-uitstoot in de keten en sector. Op het moment dat een organisatie gecertificeerd is, voldoet men aan de eisen van het niveau en alle onderliggende niveaus.

Voor de eisen wordt er gekeken naar 4 invalshoeken en dat zijn 1. inzicht (waarbij men de energiestromen bepaalt en de CO2-footprint); 2. reductie (men gaat de doelstellingen voor CO2-reductie vastleggen); 3. transparantie (hiervoor is structurele communicatie over het CO2-beleid nodig); 4. participatie (men neemt deel aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie).