ARNHEM - Meer sportverenigingen waar Arnhemmers met en zonder beperking samen sporten. Speeltuinen waar alle kinderen kunnen spelen. Een meer toegankelijke openbare ruimte. Meer kansen voor mensen met een beperking op het krijgen en houden van een betaalde baan. Gemeentelijke gebouwen, evenementen en festivals moeten toegankelijk zijn voor alle inwoners.

Deze en meer ambities staan in het ‘Uitvoeringsplan VN-Verdrag Handicap’, die volgt op de Inclusieagenda die het college van Burgemeester en Wethouders eerder dit jaar naar de raad stuurde.

Iedereen dezelfde kansen

Arnhem wil een toegankelijke en inclusieve stad zijn. Een stad waarin iedereen zich gezien, gehoord, gewaardeerd en veilig voelt. Waar iedereen gelijkwaardig is en zo behandeld wordt. En waar iedereen dezelfde kansen heeft. Maurits van de Geijn, wethouder Inclusie: ‘Dat zijn uitdagende ambities, waar we ook flink mee aan de slag moeten. Hoe we dat gaan doen, staat in dit uitvoeringsplan.’

Het VN-verdrag Handicap is in 2016 in Nederland ingevoerd om de positie van mensen met een beperking te versterken. Arnhem heeft als eenvan de koplopergemeenten in 2018 het Manifest ‘Iedereen doet mee!’ ondertekend. ‘Volgens het verdrag moet iedereen volwaardig, zelfstandig en gelijkwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving’, aldus Van de Geijn. ‘Ongeacht iemands beperking of chronische ziekte. De samenleving is dan zo ingericht dat er geen barrières en belemmeringen zijn die dit in de weg staan.’

Werk aan de winkel

Van de Geijn: ‘Dat betekent werk aan de winkel, want ook in Arnhem is dit nog niet altijd en overal het geval. Inwoners met een beperking kunnen bijvoorbeeld niet altijd op gelijkwaardige manier onderwijs volgen. Niet alle straten en stoepen zijn toegankelijk voor iedereen. En werkgevers zijn zich niet altijd bewust van wat potentiële werknemers, die een beperking hebben, kunnen bieden voor hun bedrijf of organisatie. Daarom hebben we onze ambities vastgelegd en staat in dit uitvoeringsplan met welke acties we deze willen bereiken.’

Samen met de stad

Bij het opstellen van het uitvoeringsplan zijn diverse inwoners en belangengroepen betrokken, zoals het Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten (APCG) en Bijzonder in Arnhem. ‘We kunnen dit als gemeente niet alleen’, vindt Van de Geijn. ‘Daar hebben we de kennis en ervaringen voor nodig van de inwoners over wie dit gaat. Niet voor niets is de filosofie van het VN-Verdrag ‘niet over ons, zonder ons’. Daarmee is dit uitvoeringsplan echt iets dat we samen met de stad doen.’ De planning is om in de periode 2022 - 2024 de acties uit het uitvoeringsplan uit te voeren. ‘Aan de slag dus’, besluit Van de Geijn.