ARNHEM - Het aantal mensen in de bijstand in Arnhem is verder gedaald. Dit aantal daalde in absolute cijfers al sinds 2018, maar het laatste jaar daalt het aantal uitkeringen ook relatief, vergeleken met gemeenten die ongeveer even groot zijn. Dit blijkt uit (o.a.) de bestuursrapportage Doorbraak naar Werk die het college van burgemeester en wethouders naar de gemeenteraad stuurde.

B&W geven aan dat de daling enerzijds het gevolg is van economische ontwikkelingen. Anderzijds concludeert het college voorzichtig dat de nieuwe werkwijze die de gemeente sinds juni 2020 hanteert, vruchten afwerpt. Door de inspanningen van partners als Scalabor, Centrum voor Activerend Werk en het Werkgeverservicepunt, zetten bovendien ook mensen die al langer geen werk hebben, stappen richting werk.

Door de oogharen gezien daalde het aantal uitkeringsdossiers met ongeveer 120 in het afgelopen jaar. Over de hele bestuursperiode was die daling ongeveer 110 groter dan bij vergelijkbare gemeenten. Dit is gebaseerd op een benchmark met 17 vergelijkbare gemeenten.De afdeling werk & inkomen van de gemeente is in juni 2020 gereorganiseerd en werkt nu in gebiedsteams. Het resultaat is een persoonlijkere benadering waarbij de inwoner centraal staat. Ook is sprake van een betere samenwerking van de consulenten van de afdeling Werk & Inkomen met onder andere de Sociale Wijkteams, het Centrum voor activerend werk, Scalabor en het Werkgeverservicepunt.

Ambitie
Wethouder Louwers: "Aan het begin van deze bestuursperiode hebben we de ambitie uitgesproken om de uitstroom uit de bijstand in elk geval gelijk te trekken met het landelijk gemiddelde en daarbovenop nog 500 mensen extra aan een baan te helpen. Tot 2018 bleef Arnhem altijd achter als het ging om uitstroom uit de bijstand. Dat tij lijkt nu eindelijk gekeerd. Dat is fijn, want achter de cijfers in de rapportage zitten inwoners met talenten die nu nog niet aan het werk zijn. Door de nieuwe werkwijze zijn we dicht naast die inwoner gaan staan. We kijken naar mogelijkheden voor werk, maar ook naar de drempels die mensen ervaren waardoor ze niet aan het werk kunnen, bijvoorbeeld schulden. In de praktijk blijkt dat mensen die een baan hebben, meer zelfvertrouwen hebben. Ze worden weer gezien. Daarom willen we zoveel mogelijk Arnhemmers aan een baan te helpen".

Overige ontwikkelingen

Arnhem presteert al langere tijd goed bij het voorkomen van instroom in de bijstand. Inwoners die hun baan kwijt raken en waarvan wordt ingeschat dat zij kansrijk zijn, worden bijvoorbeeld direct door Randstad begeleid naar werk via het project 'Baanbrekend aan de Poort'. Niet alle inwoners met een bijstandsuitkering zijn direct toe aan betaald werk. De inzet van Activerend Werk helpt inwoners met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt om toch kleine stappen te zetten in die richting. Scalabor biedt arbeidsontwikkeltrajecten en passend werk voor mensen met een indicatie voor de sociale werkvoorziening. Het Werkgeverservicepunt heeft een taak als het gaat om plaatsen van inwoners uit de bijstand. Bij al deze partners ziet het college dat de inspanningen lonend zijn.

Verantwoordelijk
wethouder Louwers is positief gestemd: "Ik verwacht dat we onze ambitie in het komende verkiezingsjaar gaan halen, al zijn we hiervoor ook afhankelijk van de prestaties van andere gemeenten. Ik zie heel veel motivatie en inzet zowel bij de medewerkers van Werk & Inkomen als bij onze partners. Ik ben daar trots op want op deze manier kunnen we veel mensen vooruit helpen. Arnhem heeft nog steeds veel mensen met een uitkering om te ondersteunen richting werk. Er blijft dus veel werk te doen."