ARNHEM - Wie mee wil praten over hoe Arnhem er in 2040 uit komt te zien, kan vanaf 16 september terecht op de website www.koerswijzerarnhem.nl. Koerswijzerarnhem is een online stemwijzer waarmee Arnhemmers aan de hand van stellingen kunnen laten weten hoe zij denken over uitdagingen waar de stad de komende jaren voor staat.

Na het invullen van de stemwijzer krijgen deelnemers een toekomstbeeld van Arnhem in 2040 voorgespiegeld dat is gebaseerd op hun keuzes. Voor minder digitaal vaardige Arnhemmers is later dit jaar ruim de gelegenheid om hun stem te laten horen tijdens de 'Week van de Stad' die begin november wordt georganiseerd.

Wethouder Cathelijne Bouwkamp, verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ordening: "Ik nodig alle Arnhemmers uit om mee te praten en te denken over de toekomst van onze stad. De uitdagingen waar onze stad voor staan zijn fors. Denk maar aan het bouwen van voldoende woningen, het omgaan met het veranderende klimaat en het zorgen voor een goede bereikbaarheid. Grote uitdagingen dus en een beperkte ruimte. Dat vraagt om keuzes. Ik hoor graag welke keuzes de Arnhemmers zouden maken. Daarom ook mijn oproep om je stem te laten horen."

Input voor omgevingsvisie
De reacties van de Arnhemmers worden meegenomen bij het opstellen van de omgevingsvisie. De omgevingsvisie beschrijft op hoofdlijnen hoe Arnhem er in de toekomst uit zal komen te zien en vormt de basis waarop toekomstige ontwikkelingen worden getoetst. Daarmee is de omgevingsvisie een belangrijk en bovendien ook verplicht instrument voor de ruimtelijke ordening van de stad. De planning is dat de Arnhemse gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2021 de omgevingsvisie vaststelt.