ARNHEM - Met de komst van de Omgevingswet (vermoedelijke invoeringsdatum 1 juli 2022) speelt participatie een belangrijke rol bij het maken van (bouw)plannen en het aanvragen van vergunningen.

Participeren betekent meedoen of deelnemen aan het maken van plannen. Met participatie komen alle belangen, meningen, kennis en creativiteit in een vroeg stadium op tafel. Door bezwaren, maar juist ook goede ideeën met elkaar te bespreken, worden plannen beter en is er meer kans op draagvlak.

We vinden het belangrijk dat de omgeving op tijd betrokken wordt bij plannen en vergunningsaanvragen. Daarom komen we met een handreiking Participatie. De handreiking (pdf, 1,56MB) wijst plannenmakers en vergunningsaanvragers erop dat ze met omwonenden het gesprek moeten aangaan. De handreiking bevat een tool waarmee een initiatiefnemer van een plan kan bekijken wat het effect van zijn project op de omgeving is en hoeveel participatie daarbij wenselijk is. Wethouder Cathelijne Bouwkamp wacht niet met de handreiking tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet: 'We hebben de Omgevingswet niet nodig om serieus werk te maken van participatie. Laten we dus vooral snel met de handreiking aan de slag gaan. Zo kunnen we nu al werken met de handreiking en aanvullen als dat nodig is op basis van ervaringen van inwoners, ontwikkelaars en ondernemers'.

Voordat het zover is heeft de gemeenteraad nog een beslissende stem. Zij stellen de handreiking binnenkort vast. Vanaf dat moment is de handreiking ook te vinden via www.arnhem.nl/omgevingswet/participatie en wordt het werken met de handreiking gemeengoed in onze stad.