ARNHEM - Voor de verkiezingen voor gemeenteraad en Provinciale Staten zijn wij voor de komende vier jaar op zoek naar vier leden en drie plaatsvervangende leden voor het hoofd- en centraal stembureau. Belangstelling? Reageren kan tot en met 14 november 2021.

AanleidingIn 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het hoofd- en centraal stembureau heeft tot taak de uitslag van die verkiezing in Arnhem vast te stellen. Eenzelfde rol vervult het hoofd- en centraal stembureau ook bij de verkiezingen voor Provinciale Staten.

Voorzitter van het hoofd- en centraal stembureau is de burgemeester. Verder bestaat het hoofd- en centraal stembureau uit vier leden en drie plaatsvervangende leden. Hun huidige benoemingstermijn loopt af per 1 januari 2022. Daarom zoeken wij voor een nieuwe termijn van vier jaar leden en plaatsvervangende leden.

Functiebeschrijving

Het betreft een onbezoldigde functie. Het hoofd- en centraal stembureau beslist over de uitvoering van bepalingen uit de Kieswet. Denk aan het vaststellen van de kandidatenlijsten, van de uitkomst van de stemming en van de uitslag van de verkiezing. Daartoe vinden er rond elke verkiezing een aantal, merendeels openbare, zittingen plaats.

Wie zoeken wij?

Heeft u:
affiniteit met verkiezingen en het kiesrecht;
ervaring met politieke, bestuurlijke, en bestuurs- en staatsrechtelijke vraagstukken;
gevoel voor maatschappelijke ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor het openbaar bestuur;
een onafhankelijke instelling; en
goede communicatieve vaardigheden,

dan nodigen wij u van harte uit uw belangstelling kenbaar te maken.

Wij wijzen erop dat het lidmaatschap van het hoofd- en centraal stembureau onverenigbaar is met iedere functie die zou kunnen leiden tot gerede twijfel over de onafhankelijke en onpartijdige oordeelsvorming door het hoofd- en centraal stembureau. Dit geldt bijvoorbeeld voor een actieve rol in een politiek-bestuurlijke functie of een actieve bestuurlijke rol binnen een politieke partij.

Wij streven naar een diverse samenstelling van het hoofd- en centraal stembureau.

Belangstelling?
Heeft u belangstelling? Stuurt u dan een mail met uw motivatie en CV aan burgemeester@arnhem.nl met als onderwerp "Sollicitatie". Gesprekken naar aanleiding van de sollicitaties vinden plaats in de week van 22 november 2021.Voor vragen over de inhoud van de vacature of de procedure kunt u contact opnemen met Ruud Wille van Bureau Verkiezingen (bereikbaar via 0800-1809 of verkiezingen@arnhem.nl).