ARNHEM - Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Arnhem heeft per direct maatregelen genomen om de hoeveelheden lachgascilinders in het restafval te verminderen. Bij de gemeente zijn alarmerende signalen binnengekomen over grote hoeveelheden cilinders in het restafval van Arnhem. Door het nemen van de directe maatregelen wil het college de afvalverzameling continueren en de veilige verwerking van het restafval borgen.


Veiligheidsrisico's

Het college heeft dit gemeld in de raadsbrief die op 13 oktober naar de gemeenteraad is gestuurd. Tevens wordt gemeld dat lachgascilinders bij de inzameling en verwerking voor grote problemen zorgen. Hierbij valt te denken aan veiligheidsrisico's in verband met ontploffingsgevaar. Om die reden dreigde de afvalinzameling en -verwerking te stoppen.

Wethouder Bob Roelofs (Afval) heeft gemeld dat het college geschrokken is van de berichten van de afvalverwerker en -inzamelaar. Dat heeft de gemeente gedwongen om per direct een pakket aan maatregelen te nemen. Hierdoor kunnen de professionals op een veilige manier het restafval van de gemeente blijven verwerken.

De gemeente roept de Arnhemmers op om lege lachgascilinders in ieder geval niet in de ondergrondse containers te gooien. Het advies is om de cilinders in te leveren bij de afvalbrengstations. Een andere oplossing is om de cilinders naast een container te plaatsen en daarna een Fixi melding te doen. Daardoor kan de gemeente de cilinders ophalen. De wethouder geeft aan dat de gemeente het inleveren van de cilinders verder wil stimuleren door de invoering van een inleverpremie.

Het college heeft maatregelen genomen, gezien de urgentie van de situatie, om de veiligheid en continuïteit van de afvalinzameling te waarborgen. Tot de invoering van de inleverpremie, kunnen de inwoners de lege lachgascilinders gratis inleveren bij de afvalbrengstations in Arnhem. Daarnaast hebben per direct de aannemers in de wijken die de prullenbakken legen, de opdracht gekregen om elke prullenbak die geleegd wordt, te controleren op de aanwezigheid van de cilinders. Deze cilinders worden dan apart meegenomen en afgegeven bij de afvalbrengstations.

Restafval Arnhem

Daarnaast wordt het restafval van Arnhem momenteel voorgesorteerd op de overslaglocatie van PreZero in Duiven. Door deze sorteerslag kunnen lachgascilinders uit het restafval gehaald worden, waardoor de afvalverwerker het afval kan blijven accepteren.

De gemeente zal in allerlei vormen van communicatie de bekendheid met en de kennis van het onderwerp bij de inwoners proberen te verhogen. Daarnaast is en blijft de drugsgerelateerde problematiek uiteraard een prioriteit voor de lokale gezagsdriehoek.

Lachgas staat sinds 1 januari 2023 op lijst II van de Opiumwet. Dit betekent dat het verboden is om lachgas voor recreatief gebruik te vervoeren, te verhandelen en in bezit te hebben. Voordat lachgas verboden werd, was er een statiegeldsysteem. Door dit systeem konden lege lachgascilinders weer ingeleverd worden bij leveranciers. Hierdoor kwamen de cilinders niet in het restafval terecht en leverden geen problemen op bij de verwerking. Door het verbod op lachgas, is het statiegeldsysteem komen te vervallen.