ARNHEM - Het Musis Sacrum, de John Frostbrug en hotel Haarhuis: het zijn slechts drie van de plekken in Arnhem die in de week van 9 tot en met 15 oktober roze of blauw worden aangelicht. In deze week wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor babysterfte. Elke dag overlijden er in Nederland vier baby’s na een zwangerschap van 22 weken. Jaarlijks maken meer dan 20.000 ouders zo'n uiterst dramatische gebeurtenis mee.

Verlies van baby

In iedere gemeente wonen ouders die met babyverlies te maken hebben, ook in Arnhem. Om deze ouders te steunen en hun kindjes te herdenken, kleuren tijdens de 'Baby Loss Awareness Week' een aantal plekken in onze stad daarom volledig blauw en roze. Deze kleuren zijn gekozen door de initiatiefnemer van deze campagne, stichting Steunpunt Nova.

Leefstijl van invloed op ongeboren kindje

Gelukkig gaat het met de meeste baby's goed bij de geboorte, maar er zijn nog steeds grote verschillen in de kans op zo'n goede start van het leven. Dat heeft met medische factoren te maken, maar ook met de mate van kwetsbaarheid van de ouders van het ongeboren kindje. Stress, die veroorzaakt door bijvoorbeeld armoede, huiselijk geweld, verslaving en slechte huisvesting, kan mensen kwetsbaar maken en direct gevolgen kunnen hebben voor het ongeboren kindje. Daar kunnen we wat aan doen en daar vragen we in deze campagne aandacht voor.

Kansrijke start voor ieder kind

'Het verlies van je kindje is misschien wel het verschrikkelijkste dat je als ouder mee kunt maken', aldus wethouder zorg Roeland van der Zee. 'We helpen graag mee om hier aandacht voor te vragen. Als gemeente zien we ook een rol om ouders te ondersteunen hun kinderen een goede start in het leven te geven. Arnhem is daarom aangesloten bij het landelijke actieprogramma Kansrijke Start, dat speciaal daarvoor bedoeld is. Daarom hebben we in Arnhem een lokale coalitie Kansrijke Start gevormd, waarin de professionals uit de geboortezorg en het sociale domein samenwerken aan een samenhangende aanpak in de zorg aan (aanstaande) zwangere vrouwen en ouders. We richten ons daarbij vooral op een gezonde start bij kinderen in een kwetsbare situatie.'

Steunpunt Nova

De Baby Loss Awareness Week is een initiatief van stichting Steunpunt Nova. Steunpunt Nova ondersteunt ouders en geboortezorgprofessionals en zet zich in voor het vergroten van het bewustzijn van babyverlies. Kijk op de website van Steunpunt Nova voor meer informatie en een lijst met alle gebouwen die in Nederland in roze en/of blauw verlicht zullen worden.