ARNHEM - Uitwonende studenten met een laag inkomen kunnen vanaf 15 november energietoeslag aanvragen in Arnhem. Studenten tot 27 jaar met recht op studiefinanciering en een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm komen vanaf nu ook in aanmerking voor de huidige regeling voor energietoeslag. Bij een student met thuiswonende kinderen wordt een inkomen van 130% van de bijstandsnorm aangehouden.

Tot nu toe kregen studenten geen directe toegang tot de energietoeslag. De gemeente Arnhem volgde hiermee het advies op van de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Studenten met geldzorgen werden op initiatief van de gemeente wel geholpen via een maatwerkbudget. Verschillende studenten- en studiesteden, waaronder ook Arnhem, en de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, hebben de minister meermaals gevraagd om de energietoeslag voor studenten landelijk te regelen. Een uitspraak van de rechtbank Gelderland heeft de noodzaak daartoe versterkt. Recent blijkt uit een reactie van de minister dat zij niet voornemens is nog dit jaar de regeling open te stellen voor studenten. Daarom kiest het college ervoor om dat alsnog zelf te doen voor 2022.

Wethouder Bestaanszekerheid Mark Lauriks: “In Arnhem willen we studenten met geldzorgen goed bij kunnen staan. Dat deden we al met een maatwerkbudget, maar een landelijke oplossing, bijvoorbeeld door de Dienst Uitvoering Onderwijs studenten te laten compenseren, lijkt ons nog steeds de beste weg. Nu die uitblijft, verdienen studenten duidelijkheid en zekerheid. Met het openstellen van de energietoeslag voor studenten met een laag inkomen, komt die er nu.”

Aanvragen

Studenten die eerder al energietoeslag aanvroegen hoeven dat niet nog een keer te doen. Gemeente Arnhem heeft hun 67 aanvragen ‘aangehouden’. Zij voldeden aan alle voorwaarden, maar kregen enkel geen energietoeslag omdat het om studenten gaat. Omdat deze studenten nu wel recht hebben op energietoeslag, wordt de energietoeslag hier alsnog uitgekeerd. Ook ligt er nog een tiental oude afgewezen aanvragen van studenten, die opnieuw worden beoordeeld. Vanaf 15 november kunnen Arnhemse studenten die in aanmerking komen de energietoeslag aanvragen via de website van de gemeente.

Maatwerk

Door de energietoeslag ook voor studenten beschikbaar te maken hoopt de gemeente een groot deel van de studenten in Arnhem met een laag inkomen te kunnen helpen. Voor de aanvraag wordt dezelfde inkomensnorm aangehouden als voor de bestaande regeling voor energietoeslag. Het maximale bedrag dat studenten mogen lenen bij DUO wordt hierin meegenomen. Dit is de gemeente volgens de wet verplicht. Voor studenten met geldzorgen die geen recht hebben op de energietoeslag, bijvoorbeeld omdat ze te veel verdienen via een bijbaan, maar door hoge energiekosten wel in de moeilijkheden komen, is het nog steeds mogelijk om hulp op maat te krijgen.

Meer informatie over wat te doen bij geldzorgen is te vinden op www.arnhem.nl/geldzorgen.