ARNHEM - Een bedrijfspand aan de Plattenburgerweg en een woning aan de Forelstraat zijn vrijdagmiddag door burgemeester Ahmed Marcouch gesloten. In de woning aan de Forelstraat werd een hennepkwekerij aangetroffen, bij het pand aan de Plattenburgerweg vond de politie goederen die gebruikt worden voor de teelt van hennep.


Vanuit dit bedrijfspand werden in Arnhem en omgeving en ook de rest van Nederland goederen geleverd voor de teelt van hennep.

Overlast en gevaar

Er is geen sprake van samenhang tussen beide sluitingen. In het bedrijfspand aan de Plattenburgerweg trof de politie een groothandel voor de teelt van hennep aan. Vanuit hier werden door heel Nederland grote hoeveelheden producten verhandeld voor de bedrijfsmatige teelt van hennep. De aangetroffen producten zijn in combinatie strafbaar onder de Opiumwet. Dankzij de sluiting van het bedrijfspand is er een belangrijke schakel in de productie- en distributieketen van de grootschalige en illegale hennepteelt in Nederland weggenomen.

In de woning aan de Forelstraat stuitte de politie op een hennepkwekerij met zo’n 400 planten. De planten bevonden zich in verschillende kamers in de woning. Voor de kwekerij werd er illegaal stroom afgetapt, ook was er sprake van waterschade. Daarnaast was er veel overlast vanuit de woning. Zo was het een komen en gaan van mensen, wat in de buurt voor de nodige overlast zorgde.

Burgemeester Ahmed Marcouch: “Hennepkwekerijen en hun criminele groothandels zijn een ramp voor onze buurten. Ze vormen een enorm gevaar voor Arnhemmers. Er kan brand uitbreken, straten kunnen overstromen en de boel kan zelfs ontploffen. Als we daar achterkomen is het vaak al te laat. Hennepteelt maakt onze straten onveilig. Dat willen we niet in onze wijken. We moeten de Arnhemmers beschermen. Daarom grijpen we in en sluiten we deze panden.”

Arnhem-Oost aanpak

De sluitingen zijn onderdeel van een brede aanpak tegen ondermijnende criminaliteit in Arnhem. Daarnaast vond de sluiting aan de Forelstraat plaats in Malburgen, een wijk die valt onder de Arnhem-Oost aanpak. Naast interventies op het gebied van overlast en criminaliteit is er in deze wijk ook extra aandacht voor sociale problemen als armoede en taalachterstand, met onder andere als doel om de Arnhemse jeugd gelijke kansen te bieden.

Burgemeester Ahmed Marcouch: “Gelijke kansen betekent ook opgroeien zonder het gevaar van een hennepkwekerij om de hoek. Daarom gaan we door tot drugscriminaliteit in Arnhem geen enkele kans meer heeft, om zo juist ieder Arnhems kind de kans te geven om veilig op te groeien.”