ARNHEM - Veelvuldig verzamelen betogers zich rond de abortuskliniek om te demonstreren en om vrouwen op andere gedachten te brengen. De manier waarop dit gebeurt, wordt door vrouwen die de kliniek bezoeken als zeer intimiderend ervaren. Datzelfde geldt voor het personeel en passanten van de kliniek.

Burgemeester Ahmed Marcouch: 'Met grote voeten treden zij het recht en de individuele vrijheid van deze vrouwen. Vrouwen zijn prima denkers, voelers en doeners. Laat de vrouwen met rust. Zij komen zelf wel naar u toe als ze adviezen aangaande abortus nodig hebben.'

Rechtbank Noord-Holland
De rechtbank Noord-Holland deed recentelijk uitspraak over het op hinderlijke wijze aanspreken van individuele bezoekers van de abortuskliniek in Heemstede. De rechtbank ziet daarin een rechtvaardiging voor een beperking op de Wet openbare manifestaties. De rechter geeft ook aan dat het de bezoekers van de kliniek onevenredig hindert in hun vrijheid, in het bijzonder in het ongestoord gebruik maken van hun rechten uit de Wet afbreking zwangerschap.

Vergunning noodzakelijk
Naar aanleiding van de bovengenoemde uitspraak is burgemeester Marcouch van mening dat de situatie in Arnhem vergelijkbaar is met de situatie in Heemstede, waarop de demonstranten zijn geïnformeerd dat er niet meer pal voor de abortuskliniek betoogd mag worden. Naar aanleiding van dit besluit hebben de betogers aangegeven niet langer te betogen.

Vervolgens hebben zij een standplaats ingenomen vlak voor de abortuskliniek door een bord met folders voor hun buik te dragen. Omdat daarmee nog steeds het hinderlijke en intimiderende gedrag niet is gestopt, heeft het Arnhemse college besloten dat het verboden is om zonder vergunning een promotiestandplaats in te nemen binnen een straal van 500 meter rond een abortuskliniek.