ARNHEM - Ook in 2020 herdenkt Arnhem de Slag om Arnhem en de evacuatie die daarop volgde. Met een aangepast programma, vernieuwend en voor iedereen. Er wordt gewerkt aan een speciale editie van Bridge to Liberation met alle vertrouwde elementen, on screen. Ook het programma voor de officiële herdenking met kranslegging in de Berenkuil en de evacuatie herdenking worden aangepast. De komende weken wordt duidelijk hoe dit binnen de coronamaatregelen vorm krijgt.


Thema VRIJ

75 jaar leven we in Nederland in vrijheid. Wat ons vandaag de dag bindt, is dat we in een vrij land wonen waar we de vrijheid hebben om te zeggen wat we denken, om te geloven wat we willen. Te zijn wie we willen, zonder honger of angst. Maar wat is (on)vrijheid? Bridge to Liberation -screen experience- gaat dit jaar over het herwinnen van vrijheid vanuit onvrijheid en hoe strijden voor iemands vrijheid kan leiden tot onvrijheid.

Eigentijdse verbondenheid

De verhalen die Bridge to Liberation in de ‘screen experience’ vertelt zijn écht en spelen zich af ten tijde van de Slag om Arnhem en de evacuatie die er op volgde (1944-1945). Topartiesten vertalen ook dit jaar de emoties van het verhaal met hun muziek. Op bijzondere locaties treden zij op voor de camera. Muziek wordt afgewisseld met vertellingen. Samen kijken we terug in de geschiedenis en dragen de impact van oorlog mee de toekomst in. We staan voor één keer niet aan de aan de voet van de historische John Frostbrug, maar kijken thuis. Op een aantal locaties in de stad beleven we de Bridge to Liberation gezamenlijk.

Airborne Herdenking

De versoberde traditionele Herdenkingsceremonie vindt plaats op het Airborneplein. Onze Arnhem Veteranen zullen dit jaar niet in ons midden kunnen zijn. Ook dit jaar willen we de Arnhemmers de gelegenheid geven bloemen te leggen voor de herdenking van de Slag en de evacuatie. Op een later moment wordt bekend op basis van de dan geldende coronamaatregelen, hoe belangstellenden dit kunnen doen.

Bekendmaking volledige programma

In augustus maken wij en Bridge to Liberation gezamenlijk de gehele invulling van het programma van de Herdenkingsavond Arnhem op 18 september 2020 bekend.