ARNHEM - In januari en februari van dit jaar wordt bij de beuken aan de Beukenlaan een mulchlaag aangebracht. Deze laag bestaande uit bladcompost, zorgt voor een betere groeiplaats voor de bomen waardoor de levensduur van de beuken toeneemt.

Door de droogte van afgelopen jaren en de zandgrond waar de bomen op staan zijn de bomen er op achteruit gegaan. We vinden het belangrijk dat deze laan, met cultuurhistorische waarde, behouden blijft. Daarom gaan we de groeiplaats van de beuken verbeteren door het aanbrengen van een 10 centimeter dikke strooisellaag.

Mulch

In de maanden januari en februari wordt de mulchlaag rondom de bomen aangebracht. De laag bestaat uit een mix van bladcompost en stukjes hout. De laag beschermt de bodem en het bodemleven tegen warmte en zonlicht. De laag wordt door diertjes in de bodem omgezet tot voeding voor de bomen. Ook zorgt de mulch ervoor dat de bodem beter vocht kan vasthouden. Hierdoor zijn de bomen beter beschermd tegen droogte en kunnen ze gezonder oud worden.

De werkzaamheden worden met klein materieel uitgevoerd, zodat er weinig overlast voor de omgeving zal zijn.