ARNHEM - In twee nieuwe buurten in Schuytgraaf kunnen bijna 300 nieuwe woningen worden gerealiseerd. Het gaat om de 'velden 3 en 23'. Veld 3 is de meest noordelijke buurt en heeft de naam 'Locatie 3.0!' gekregen. Daar is plek voor 264 woningen, waarvan minstens 82 sociale huurwoningen. Veld 23 ligt in het zuiden tegen park Lingezegen aan en krijgt 23 kavels waar mensen zelf kunnen bepalen welk huis ze erop willen bouwen.


Deze plannen staan in het 'ruimtelijk raamwerk', dat het college van B&W naar de raad heeft gestuurd. Zodra de raad het voorstel heeft besproken en erover heeft besloten, komt er een bestemmingsplan.

Natuurinclusief
Het is de bedoeling dat Locatie 3.0! een duurzaam karakter krijgt. Natuurinclusief bouwen is het uitganspunt. Dat betekent dat het leefgebied van insecten en vogels niet bruut doorbroken wordt door stenen woningen, maar dat er in de buurt volop plek wordt gereserveerd voor deze dieren. Bijvoorbeeld door voldoende struikgewas voor insecten, bijen en vlinders. En door voldoende nestgelegenheden te maken voor dieren die nu ook al in het gebied leven, zoals de gewone dwergvleermuis, gierzwaluw, huismus, zwarte roodstaart en de egel.

Maatschappelijke woonvormen
Natuurinclusief bouwen sluit ook aan bij de plannen voor klimaatadaptatie. Het zorgt namelijk niet alleen voor een goede biodiversiteit, maar ook voor een betere waterberging en meer koelte. In Locatie 3.0! zijn rondom boerderij de Kroon ook mogelijkheden voor maatschappelijke woonvormen, zoals woningen voor dementerende ouderen. De bouw van de buurt kan vanaf begin 2022 van start.

Ruime kavels vlakbij het park
Veld 23 wordt een ruime buurt met een groen karakter, van waaruit je zo Park Lingezegen in wandelt. De kavels zijn gemiddeld zo'n 900 m2 groot. De kavels kunnen naar verwachting vanaf eind 2021 in de verkoop.

Video
Vanwege corona kunnen er nu geen bewonersbijeenkomst worden georganiseerd om het raamwerk toe te lichten. Daarom zal er een video worden gemaakt, over de laatste ontwikkelingen in Schuytgraaf, waarbij ook aandacht is voor deze plannen. Uiteindelijk zal Schuytgraaf bestaan uit zo'n 6.500 woningen, verdeeld over 27 velden.