ARNHEM - We hebben veel bereikt voor Arnhem. Door de Arnhemse Herstelagenda Coronacrisis hebben we eraan bijgedragen dat Arnhem sterker uit de crisis komt. We helpen meer Arnhemmers aan werk. Overal in de stad worden steeds meer maatregelen voor klimaatadaptatie zichtbaar. We investeren in de jeugd en in de stad. Dat is mogelijk omdat de financiële positie van Arnhem is verbeterd.

Veerkracht

Wethouder Financiën Ronald Paping: 'Arnhem heeft veerkracht getoond, economisch maar ook sociaal. We staan er goed voor, onze financiële positie is de afgelopen jaren verbeterd. Zonder dat we de lasten hebben verhoogd. Dit jaar verwachten we een positief resultaat ten opzichte van de Begroting 2021. We hebben grip op de uitgaven in de zorg. We blijven investeren in de economische kracht van de stad, met de pijlers duurzaamheid en energie als belangrijkste uitgangspunten. En we blijven alert, corona is nog niet voorbij en het is lastig om te overzien wat dit de komende jaren voor financiële gevolgen heeft.’

Investeren in de stad

We gaan flink investeren in de leefbaarheid van de stad. Bijvoorbeeld met de Arnhem-Oost aanpak. Daarmee kiezen we voor een grootschalige samenhangende aanpak van stadsvernieuwing, waarbij de woningbouwplannen en de verduurzamingsopgave hand in hand gaan om de leefbaarheid van de wijken en de kwaliteit van leven van onze bewoners te verbeteren. Daarbij pakken we de woningbouw, de leefomgeving en de sociale opgaven integraal aan. We investeren in de jeugd met een speciaal jeugdfonds. Met als doel dat alle Arnhemse kinderen en jongeren dezelfde kansen krijgen om zich persoonlijk te ontwikkelen, om ze een stabiele en gezonde basis te geven zodat ze in veiligheid en vrijheid kunnen leven. We investeren in duurzaamheid, cultuur, bereikbaarheid, veiligheid, armoede bestrijden. Ook blijven we Arnhem als sportstad op de kaart zetten.

Solide financieel beeld

De totale uitgaven in 2022 zijn begroot op € 818 miljoen. € 214 Miljoen daarvan wordt rechtstreeks in de wijken uitgegeven, de overige € 604 miljoen komt voor rekening van de diverse stedelijke programma's, zoals klimaat & energie, participatie & armoede, economie en zorg. De inkomsten, eveneens € 818 miljoen, komen van het Rijk, lokale heffingen, overige inkomsten en reserves. De begroting is structureel sluitend. In 2021 verwachten we een positief resultaat ten opzichte van de begroting van € 17,9 miljoen. De financiële positie van de gemeente blijft solide: de weerstandsfactor loopt op naar 1,5 in 2025, het solvabiliteitsfonds groeit naar € 33 miljoen aan het einde van 2025.

Meer over de begroting op: financien.arnhem.nl

Bekijk de video op YouTube.