VELPERBROEK - Een asfaltbedrijf uit Nijmegen mag onder bepaalde voorwaarden het knooppunt Velperbroek in Arnhem herasfalteren. Dat bepaalt de voorzieningenrechter. Volgens de voorzieningenrechter blijkt niet duidelijk uit de verleende milieuvergunning en de bijbehorende aanvraag of de productie van asfalt met toepassing van gemodificeerd bitumen is aangevraagd. Ook heeft de gemeente Nijmegen onvoldoende beoordeeld of de gevolgen van de opgelegde last onder dwangsom onevenredig zijn.

Het asfaltbedrijf accepteerde een opdracht van Rijkswaterstaat om het knooppunt Velperbroek van nieuw asfalt te voorzien. De gemeente Nijmegen legde echter het asfaltbedrijf op 27 december 2021 een last onder dwangsom op, omdat zou worden gehandeld in afwijking van de in 2002 verleende milieuvergunning. Zo bleek onder meer dat het asfaltbedrijf gemodificeerde bitumen gebruikte en dat is volgens de gemeente niet vergund. Verder plaatste het bedrijf een schuimbitumen unit tussen de opslagtanks voor bitumen en de asfaltmenger. Dat is een wijziging van de bedrijfsvoering waar ook niet eerder een vergunning voor was aangevraagd. Het asfaltbedrijf vroeg aan de voorzieningenrechter om de last onder dwangsom te schorsen, zodat zij alsnog het Knooppunt Velperbroek kan herasfalteren.

Onduidelijkheid in vergunning en aanvraag
In de milieuvergunning en de bijbehorende aanvraag is niet duidelijk of de productie van asfalt met toepassing van gemodificeerd bitumen is aangevraagd. Deze onduidelijkheid komt voor risico van de gemeente. Het gebruik van een schuim bitumen unit door het asfaltbedrijf is niet aangevraagd. Zij hadden aannemelijk moeten maken dat dit gebruik past binnen de destijds verleende vergunning met de bijbehorende voorschriften.

Last gedeeltelijk geschorst
Verder heeft de gemeente onvoldoende beoordeeld of de gevolgen van de last onder dwangsom onevenredig zijn. Daarom schorst de voorzieningenrechter de last gedeeltelijk. Dit betekent dat het asfaltbedrijf asfalt met toepassing van gemodificeerd bitumen van het type PA16 met PMB en PA8 met PMB (dus niet met andere types) mag produceren voor het herasfalteren van knooppunt Velperbroek. Voor andere projecten geldt dit niet. Deze productie moet wel van te voren worden gemeld. Daarnaast moet er een geuremissiemeting plaatsvinden zodat er meer inzicht komt in het mogelijke verband tussen geuroverlast en de toepassing van gemodificeerd bitumen.