ARNHEM - Het inkopen van goederen en diensten door de gemeente Arnhem wordt nog duurzamer, socialer en lokaler. Met een vernieuwd inkoop- en aanbestedingsbeleid wil de gemeente nog meer dan voorheen bijdragen aan deze drie doelstellingen. Door concrete voorwaarden op te nemen zoals het aantonen van de afname van CO2-uitstoot, de mogelijkheid van hergebruik van materialen of de wijze waarop mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een plek kunnen krijgen wil de gemeente een flinke slag maken als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen.


Wethouder Jan van Dellen die verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering van de gemeente is positief over het nieuwe beleid: "Als gemeente hebben we de plicht om het goede voorbeeld te geven als het gaat om verantwoord ondernemerschap. Jaarlijks kopen we voor meer dan 100 miljoen euro in. Van bureaustoelen tot computers en van advieswerkzaamheden tot complete bouwprojecten. Door duidelijke inkoopregels op te nemen kun je aan de voorkant regelen dat dit soort zaken bij voorkeur lokaal en zo duurzaam mogelijk worden ingekocht. Zo kun je als gemeente echt het verschil maken. Bovendien kun je afspraken maken over de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als college willen we in deze crisistijd graag investeringen naar voren halen. Met dit nieuwe beleid zorgen we dat die investeringen zoveel mogelijk duurzaam, sociaal en lokaal zijn."

Social Return, kansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Uitgangspunt is om social return bij elke inkoop toe te passen, waarbij de manier waarop dat gebeurt per situatie kan verschillen. Wethouder Martien Louwers van Werk & Inkomen is ervan overtuigd dat er nog een wereld te winnen valt op dit gebied: "Social return staat al een paar jaar opgenomen in ons inkoopbeleid. Toch lukt het maar in één derde van de gevallen daar succesvol invulling aan te geven. Door veel meer en veel eerder mee te denken met de opdrachtnemer en samen te kijken waar kansen liggen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ontstaan creatieve oplossingen. In plaats van een lastige verplichting, wordt social return dan een uitdagende zoektocht naar de meest passende invulling." Opdrachtnemers kunnen in het nieuwe beleid kiezen uit verschillende opties om invulling te geven aan social return. Naast het creëren van werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan een ondernemer ook kiezen voor het creëren van stageplekken, het bijdragen aan scholing en opleiding of gebruik maken van diensten van de sociale werkvoorziening.

Duurzaam

Op het gebied van duurzaamheid worden er eisen gesteld op het gebied van CO2-reductie en hergebruik van materialen en diensten. Zo moeten partijen bij hun aanbieding kunnen aantonen in hoeverre hun producten en grondstoffen recyclebaar zijn.

Lokaal

Wat betreft inkopen bij lokale ondernemers is het doel gesteld om opdrachten die één-op-één gegund kunnen worden, zoveel als mogelijk te gunnen aan lokale ondernemers. Bij opdrachten waarvoor offertes worden uitgevraagd bij 3 tot 5 partijen is het de bedoeling om minimaal één derde van de offrerende partijen lokaal te laten zijn.