ARNHEM - Onder de noemer Doorbraak Sociaal Domein Arnhem werkt de gemeente aan een laagdrempelige en nabije overheid voor inwoners met meerdere hulpvragen, door de samenwerking tussen de domeinen Welzijn, Zorg en Werk & Inkomen te versterken. De gemeente wil zo inwoners met meerdere hulpvragen beter bij kunnen staan en sneller kunnen helpen. Na een eerste verkennende fase gaat de gemeente nu aan de slag met drie experimenten.


Wethouder van onder andere Welzijn en Werk & Inkomen Mark Lauriks: “Inwoners die de gemeente nodig hebben op het gebied van welzijn, zorg, werk en inkomen, moeten eenvoudig en dichtbij de juiste hulp kunnen krijgen. Je wil niet dat ze verdwalen in een woud van wetten en systemen, maar dat ze bij wijze van spreken het buurthuis om de hoek kunnen binnenstappen waar ze met hun zorgen, vragen en wensen terecht kunnen. Daarom werken we aan een gemeente waarbij we inwoners aan de hand kunnen nemen en samen stap voor stap hun problemen kunnen oplossen. En het niet veel moet uitmaken onder welke wet of organisatie een vraagstuk valt. Deze 3 experimenten zijn daarin de volgende stap.”

Experimenten voor een laagdrempelige en persoonlijke aanpak

In 2024 start gemeente Arnhem met 3 experimenten om meer en beter maatwerk te leveren aan inwoners die dat nodig hebben. Het 1e experiment richt zich op een laagdrempelig en centraal aanspreekpunt in de wijk. De afdeling Werk & Inkomen van de gemeente, welzijnsorganisatie Rijnstad, Goed Geregeld Arnhem, Schuldhulpverlening en de Sociale wijkteams gaan hierin samenwerken. Inwoners kunnen zo in de toekomst bijvoorbeeld bij een loket in een buurtcentrum in de wijk makkelijk terecht met hun vragen. Voor het 2e experiment krijgen professionals die zich richten op inwoners met meerdere problemen meer tijd en ruimte om hun werk uit te voeren. Zo kan de professional samen met de inwoner op zoek naar passende hulp. Het 3e experiment is een verbreding van de doorbraakmethode. De doorbraakmethode wordt nu door de sociale wijkteams ingezet om buiten de gebaande paden te kijken en maatwerk toe te passen wanneer inwoners vastlopen. In dit experiment wordt deze methode doorgetrokken naar gemeenschappelijke problemen. Hierbij worden inwoners aangemoedigd om samen te werken en met hulp van de gemeente problemen binnen hun leefomgeving op lossen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een samenwerking tussen wijkbewoners voor de inzet van een conciërge om zo de leefbaarheid van een flat te verbeteren.

Inwoners lopen vast door ingewikkelde wetten en systemen

Op verzoek van de gemeenteraad (door een aangenomen motie van de partijen D66, DENK en PvdA) onderzocht gemeente Arnhem hoe het staat met de samenwerking tussen de verschillende beleidsvlakken binnen het sociale domein. Hieruit blijkt dat het de gemeente goed lukt om inwoners te bereiken die één hulpvraag hebben, maar dat het lastiger wordt zodra inwoners meerdere problemen ervaren. Een deel van de Arnhemmers krijgt niet de hulp die nodig is, omdat wetten en systemen door elkaar heen lopen. Deze inwoners lopen vast. Daarom werkt gemeente Arnhem verder aan een laagdrempelige, persoonlijke aanpak waarbij inwoners sneller de juiste hulp ontvangen. Ook wanneer deze hulp op meerdere beleidsvlakken nodig is.

De eerste stappen om de hulp van de gemeente aan inwoners in een kwetsbare positie te verbeteren werden eerder al gezet. Zo werkt de gemeente aan het vereenvoudigen van de inkomensregelingen. Ook zet de gemeente in op stress-sensitieve dienstverlening. Door stress te verminderen bij inwoners, krijgen zij op alle gebieden meer grip op hun leven. Binnen de afdeling Werk en Inkomen experimenteert de gemeente met een bijverdienbeloning en komen Arnhemse jongeren sneller in beeld omdat ze direct worden geholpen naar een opleiding of werk als zij bij de gemeente om een bijstandsuitkering vragen.