ARNHEM - In het Arnhemse buitengebied, in de buurt van het Postillion hotel bij knooppunt Waterberg, wordt de aanleg van een Islamitische natuurbegraafplaats voorbereid. De initiatiefnemers, Stichting Islamitisch Begraven (IBN) en Iman Stratenus, hebben de grond gekocht en onderzoek gedaan naar onder andere de gevolgen voor het landschap.


Burgemeester en wethouders hebben afgelopen dinsdag ingestemd met de ‘Visie en Inpassing Islamitische begraafplaats’. Het college schaart zich daarmee achter het idee en bereidt een bestemmingsplanwijziging voor om de begraafplaats mogelijk te maken. Het is de bedoeling om de locatie natuurlijk in te richten en om de begraafplaats in de loop van de jaren in gedeeltes terug te geven aan de natuur. Op die manier levert de begraafplaats ook een bijdrage aan natuurontwikkeling en biodiversiteit.

Belangrijke behoefte

Volgens Cathelijne Bouwkamp, wethouder ruimtelijke ordening, voorziet de begraafplaats in een belangrijke behoefte: “Bij Islamitisch begraven moet sprake zijn van eeuwige grafrust. Die mogelijkheid was er in Arnhem niet. Daarom worden veel moslims noodgedwongen begraven in het land van herkomst van ouders of grootouders, ook als zij in Nederland zijn geboren. Als moslims in Nederland begraven worden is het voor de nabestaanden ook makkelijker om het graf te bezoeken. In Nederland zijn er natuurbegraafplaatsen, maar er is geen Islamitische natuurbegraafplaats. Ik ben blij dat we dit in Arnhem mogelijk kunnen maken.”

Natuur

Het beoogde perceel is 7 hectare groot. Het perceel is op dit moment een akker waarop maïs wordt verbouwd. De akker wordt omsloten door de A12 en bosranden. Bij de ontwikkeling van de islamitische natuurbegraafplaats wordt de overgang naar bosranden verzacht door lagere bossages en heide te planten. Bij de inrichting en de plaatsing van het tijdelijke paviljoen wordt rekening gehouden met de zichtlijnen en het open, glooiende karakter van het terrein.

Wethouder Bouwkamp: “De initiatiefnemers besteden veel aandacht aan de inpassing in het gebied en aan het beschermen van de natuurwaarden. Dat vind ik erg belangrijk. Door de zorgvuldigheid en aandacht hiervoor van de initiatiefnemers, kijk ik met vertrouwen naar de verdere uitwerking van de plannen.’’ De ontwikkelingen hebben geen negatieve effecten op de beschermende soorten en gebieden, zo verwachten de initiatiefnemers op basis van een natuurtoets en een QuickScan ecologie. Parkeren voor bezoekers kan worden geregeld op de parkeerplaats van het Postillion hotel. Dat hebben de initiatiefnemers met het hotel afgesproken.