ARNHEM - Arnhem ontvangt € 8,3 miljoen subsidie voor de versnelde bouw van 120 woningen in Vredenburg en 1100 woningen in Kronenburg. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken vanochtend bekend gemaakt.


Wethouder Cathelijne Bouwkamp: “De toekenning van de subsidie is goed nieuws voor Arnhem. Met de miljoenen van het Rijk en het bedrag dat de provincie bijlegt, kunnen we investeren in de leefbaarheid en nieuwe woningen bouwen in Kronenburg. We kunnen de openbare ruimte mooier maken en vergroenen om het prettiger te maken om er te verblijven en om bijvoorbeeld hittestress tegen te gaan. Ook kunnen we een goede bijdrage leveren aan de oplossing van de wooncrisis. Het bouwen van woningen is nu hard nodig. ”

Arnhem heeft de komende jaren veel extra woningen nodig om aan de groeiende vraag te voldoen. Kronenburg is één van de plekken in Arnhem die daar goed voor geschikt is vanwege de centrale ligging, goede bereikbaarheid en goede voorzieningen. Op en rond het winkelcentrum is ruimte voor meer woningen, en ook kunnen leegstaande kantoren worden vervangen door nieuw te bouwen woningen. Zo kunnen er ongeveer 1100 nieuwe woningen worden gerealiseerd.

Voordat er nieuwe woningen in de wijk kunnen worden gebouwd, is het echter belangrijk dat de leefbaarheid voor de bewoners wordt verbeterd. In de plannen voor de wijk is dan ook opgenomen dat allereerst de openbare ruimte grondig wordt aangepakt en vergroend: er komen meer bomen en planten in de wijk, straat- en stoepstenen gaan er deels uit en er komen veiligere loop- en fietsroutes. Zo wordt het gebied prettiger om te verblijven waardoor mensen elkaar meer zullen ontmoeten en wordt hittestress voorkomen. In totaal gaat het om een investering van € 22,7 miljoen. De woningbouwimpulsregeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken bood de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor investeringen in de leefbaarheid als deze ook toe te kennen zijn aan de nieuw te bouwen woningen. Op basis daarvan is een aanvraag van € 8,3 miljoen ingediend die volledig is toegekend waardoor de totale investering haalbaar is geworden. De plannen voor Kronenburg zijn uitgewerkt in het Ontwikkelperspectief Kronenburg. Binnenkort besluit gemeenteraad over het voorstel.