ARNHEM - De gemeente wil investeren in een leefbaar en sociaal sterk Kronenburg. Door wonen, werken, groen en zorg goed met elkaar te combineren, verbetert het gevoel van veiligheid en saamhorigheid onder bewoners, ontstaat er minder hittestress en is er ruimte voor meer woningen in het hart van Arnhem-Zuid.


Dat staat in het ontwikkelperspectief voor Kronenburg dat het college vandaag aan de gemeenteraad heeft aangeboden. Kronenburg bestaat nu nog vooral uit gescheiden eilandjes van woningen, winkelcentrum en (veelal leegstaande) kantoren. Het college wil dat veranderen, zegt wethouder Cathelijne Bouwkamp: ‘De wijk is vijftig jaar geleden ontwikkeld en verdient nu een tweede leven. Zodat de mensen in Kronenburg een fijne en prettige wijk krijgen.’

Groene omgeving

Kronenburg ligt in het hart van Arnhem-Zuid. De wijk oogt sleets en versteend. Daarom wil de gemeente de openbare ruimte grondig aanpakken en vergroenen: er komen meer bomen en planten in de wijk, straat- en stoepstenen gaan er deels uit en er komen veiliger (fiets)routes. Zo wordt het gebied niet alleen prettiger om te verblijven en te ontmoeten, maar wordt ook hittestress voorkomen.

Meer woningen

Arnhem heeft de komende jaren veel extra woningen nodig om aan de groeiende vraag te voldoen. Kronenburg is een van die plekken waar de gemeente ruimte ziet voor nieuwbouw. Om dat voor elkaar te krijgen doet de gemeente een beroep op de Woningbouwimpulsregeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De komende jaren wordt geïnvesteerd in de leefbaarheid van Kronenburg, een gevarieerd aanbod van woningen en de sociale samenhang in de wijk. Hierdoor wil de gemeente onder meer eenzaamheid tegengaan, de juiste woningen aanbieden aan wijkbewoners en ervoor zorgen dat mensen elkaar weer ontmoeten. Er komen in het voorstel ongeveer 1100 nieuwe woningen bij. De gemeente gaat hierover de komende tijd in gesprek met ontwikkelaars en bewoners.

Winkelcentrum: blik naar buiten

Een van die ontwikkelaars is Wereldhave, eigenaar van het winkelcentrum. Zij verwacht dat een centrum waarin meerdere bezoekdoelen worden gecombineerd de toekomst heeft en onderzoekt de mogelijkheden om te investeren in wat zij noemt een ‘full service centrum’: naast winkels meer ruimte voor horeca, dienstverlening, werkplekken, zorg en vrijetijdsbesteding. Op en rond het winkelcentrum is ruimte voor meer woningen, bijvoorbeeld door leegstaande kantoren te vervangen door appartementen. Onderdeel van het onderzoek van Wereldhave is het verbeteren van de uitstraling van het gebouw.

Samenwerking

Uitgangspunt is dat Kronenburg beter wordt voor bewoners. Daarom is via een enquête aan bewoners gevraagd wat zij belangrijk vinden voor de wijk en zijn er verschillende gesprekken en bijeenkomsten georganiseerd. Mede naar aanleiding van hun inbreng is het ontwikkelperspectief voor Kronenburg op een aantal punten verbeterd. Daarnaast is het overleg gestart met bewoners aan de Schepen Bierwischstraat over alternatieve oplossingen voor de parkeergarage bij het winkelcentrum. Ook bij de uitwerking van de plannen zullen gemeente, bewoners en andere partijen samen optrekken.

Wethouder Bouwkamp: ‘Dit ontwikkelperspectief laat zien dat we veel tegelijk willen verbeteren in Kronenburg. Dat kan niet door of alleen het een of alleen het ander te doen. Dat kunnen we ook niet alleen als gemeente. We doen dat dan ook samen met bewoners en bedrijven. Door problemen gezamenlijk aan te pakken, denken we dat Kronenburg een levendige wijk wordt, waar mensen graag willen wonen, werken en verblijven.’