ARNHEM - Van 1 september tot en met 17 december wordt er aan de Koppelstraat en-Zeegsingel gewerkt. De huidige kruising wordt vervangen door een rotonde. De aansluitende wegen krijgen nieuwe riolering en asfalt.

Waar en wanneer wordt er gewerkt?
De werkzaamheden vinden overdag tussen 7:00 uur en 16:30 uur plaats. We proberen de overlast te beperken en de straten zoveel mogelijk bereikbaar houden. Daarom worden de werkzaamheden in 3 fasen uitgevoerd:
Fase 1 afsluiting 3 september t/m 6 november oostelijk gedeelte Koppelstraat, Sint Laurentiuslaan, Zeegsingel.
Fase 2 afsluiting 8 november t/m 27 november midden gedeelte Koppelstraat, Sint Laurentiuslaan en kruising Koppelstraat-Zeegsingel.
Fase 3 afsluiting 3 september t/m 17 december westelijk gedeelte Koppelstraat, Sint Laurentiuslaan, Zeegsingel.

Bereikbaarheid en parkeren
Het weggedeelte waaraan wordt gewerkt is per fase volledig afgesloten. U kunt dan niet parkeren in dat deel van de straat. Parkeer uw auto op een andere plek in de wijk. Het verkeer wordt omgeleid. Alle huizen zijn te voet bereikbaar.

Afvalinzameling
Tijdens het werk kunnen bewoners van de Sint Laurentiuslaan 51 t/m 61 hun afvalcontainer op de normale ophaaldagen op de Hondsdraflaan aanbieden. Voor alle overige bewoners geldt dat zij hun containers op de normale ophaaldagen kunnen aanbieden op de normale plek. De ondergrondse afvalcontainers blijven gedurende de werkzaamheden beschikbaar.

Openbaar vervoer
De bussen rijden via een omleiding. Hierdoor komen bushaltes te vervallen en worden er tijdelijke bushaltes geplaatst. Voor actuele vervoersinformatie kijk op www.breng.nl.

Weersinvloeden
We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. Ons werk is afhankelijk van het weer. Het is daarom mogelijk dat het werk bij slecht weer vertraging oploopt. Via de website of app van onze aannemer blijft u op de hoogte van de nieuwste planning.

Meer informatie
Voor meer informatie en de nieuwste planning, zie de projectwebsite: www.roelofsgroep.nl/gow.