ARNHEM - De vervoerssector lijkt er een van de eenvoud. Een vervoerder haalt passagiers op de ene locatie op en zet hen op een andere locatie weer af. “Dat klinkt rechttoe rechtaan en sommige branchegenoten laten het daar dan ook bij”, stelt Marc Bolderman, DGA van Willemsen-De Koning (WdK), gespecialiseerd in zorgvervoer, Wmo-vervoer, leerlingenvervoer en werknemersvervoer. “Maar daarmee gaan deze vervoerders voorbij aan het feit dat er veel meer bij komt kijken.”


“Wij vragen ons daarom voortdurend af, ‘wat maakt een goede chauffeur?’”, legt Bolderman uit. “Vanzelfsprekend komen dan kernmerken bovendrijven zoals een scherp verkeersinzicht, representatieve uitstraling en structurele stiptheid”, somt hij op. “En natuurlijk kunnen goede chauffeurs niet zonder al deze eigenschappen, maar even belangrijk is dat zij over goed ontwikkelde sociale voelsprieten beschikken”, aldus Bolderman. “Voor onze passagiers zijn onze ritten namelijk meer dan enkel een manier om van A naar B te komen.”

Sociale voelsprieten trainen

“Op zijn minst moeten onze mensen die voelsprieten kunnen ontwikkelen”, meent Marc Bolderman. “Dat geldt niet alleen voor onze chauffeurs, maar voor alle personen in de organisatie van Willemsen-De Koning, van de telefonisten die klanten te woord staan wanneer zij een rit willen boeken tot de coördinatoren die de ritten plannen”, stelt hij. “Iedereen werkt samen aan het creëren van een open sfeer, die passagiers – maar ook opdrachtgevers, ouders en verzorgers – een vertrouwd gevoel geeft.”

“Dat kan alleen als je elke rit opnieuw kunt aanvoelen waar de reizigers behoefte aan hebben”, legt Bolderman uit. “Al luister je alleen maar naar wat passagiers te vertellen hebben, voor velen is dat al meer dan genoeg”, vervolgt hij. “Maar het succes van dit alles staat of valt met het vermogen om die behoeften te herkennen en hier vervolgens weldoordacht op in te spelen.”

Bolderman: “Er is altijd ruimte voor verbetering”

Mede daarom focust Willemsen-De Koning op de verdere ontwikkeling van deze sociale voelsprieten, bij al zijn medewerkers, al is daarvoor een zekere basis noodzakelijk. “Het type vervoer dat wij aanbieden, vereist een bepaald type mens”, geeft Marc Bolderman toe, doelend op Willemsen-De Konings specialisatie in (regio)taxi-, leerlingen- en zorgvervoer voor gemeenten, provincies, bedrijven en (zorg)instellingen. “Bij de werving selecteren we daarom al op de aanwezigheid van deze sociale vaardigheden.”

Maar daar houdt het wat Bolderman betreft niet op. “Middels trainingen zorgen wij er vervolgens voor dat onze mensen per situatie de best mogelijke benadering kiezen en toepassen”, verduidelijkt hij. “In zekere zin geldt namelijk dat je die sociale antenne hebt of niet, maar ook in dat eerste geval valt er met gedegen training veel winst te behalen”, betoogt Bolderman. “Er blijft dan ook altijd ruimte voor verbetering, hoe goed iemand het ook doet.”

Grote organisatie met oog voor de mens

“Ondanks de forse groei die Willemsen-De Koning de afgelopen decennia heeft doorgemaakt, hebben wij altijd vastgehouden aan onze persoonlijke benadering”, benadrukt Marc Bolderman. Daarmee refereert hij onder meer aan de verbreding van het werkterrein, dat tot in de jaren negentig hoofdzakelijk Arnhem en omstreken betrof maar inmiddels heel Nederland omvat. “Alleen vandaag al voeren onze chauffeurs tienduizenden ritten uit en brengen zijn evenzoveel passagiers naar hun bestemming”, illustreert Bolderman. “Desondanks hebben wij nooit het menselijke aspect uit het oog verloren en zullen we hier altijd bij stil blijven staan, hoezeer we op alle andere vlakken ook in beweging blijven.”