ARNHEM - De rechtbank veroordeelt 6 mannen uit Otterloo voor hun aandeel in een vechtpartij op het Willemsplein in Arnhem. De zes mannen krijgen allemaal een geldboete van 1.500 euro opgelegd en moeten de slachtoffers een schadevergoeding betalen De zaak tegen de 7e man werd eerder dit jaar in Midden-Nederland afgedaan met dezelfde geldboete.

Op 10 september 2017 maakten de mannen zich schuldig aan geweld in het uitgaansleven. De mannen vormden een overmacht ten opzichte van de slachtoffers, door hun leeftijd en grootte van de groep. De 7 mannen waren rond de 30 jaar en de andere groep bestond uit 4 jongens en 2 meisjes van rond de 20 jaar.

Gevoelens van onrust en onveiligheid
De rechtbank oordeelt dat de 6 mannen allen in voldoende mate hebben bijgedragen aan de vechtpartij. Van vrijspraak voor 1 van de mannen, zoals door de advocaat was aangevoerd, is daarom geen sprak. Niet alleen maakten de mannen door hun gedrag een inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van de slachtoffers, daarnaast brengt dit soort gedrag ook gevoelens van onrust en onveiligheid teweeg in de samenleving. De vechtpartij vond namelijk plaats op de openbare weg. Ook was er een grote hoeveelheid alcohol in het spel.

Strafbepaling
Voor dit soort vechtpartijen wordt vaak een werkstraf opgelegd. In dit geval doet de rechtbank dat niet en houdt rekening met bepaalde omstandigheden. Zo hadden de slachtoffers een aandeel in - de escalatie van - het geweld. De slachtoffers gingen verhaal halen en zochten daarmee de confrontatie op. Daarnaast is het letsel bij de slachtoffers beperkt gebleven.

De rechtbank houdt ook rekening met het tijdsverloop in deze zaak. Het is zeer belangrijk dat dat deze zaken snel voor de rechter worden gebracht en dat is in deze zaak niet gebeurd. Bovendien zijn de 6 mannen veel te lang in onzekerheid gebleven over de afloop van hun strafzaak.

Tot slot houdt de rechtbank bij het bepalen van de hoogte van de straffen rekening met de straf zoals onlangs is opgelegd aan de 7e man.