ARNHEM - De rechtbank veroordeelt 6 mannen voor meerdere delicten waaronder het samen beroeps- en bedrijfsmatig telen van grote hoeveelheden hennep(stekken) en deelname aan een criminele organisatie. De mannen wonen in Apeldoorn, Twello, Deventer en Arnhem. De straffen variëren van (deels voorwaardelijke) gevangenisstraffen met taakstraffen tot enkel taakstraffen, afhankelijk van de rol die zij hebben vervuld.


In 2019 zijn meerdere hennepkwekerijen ontmanteld, onder andere in Apeldoorn, Deventer, Vriezenveen, Steenderen en Warnsveld. De mannen exploiteerden meerdere hennepkwekerijen tegelijk. In die hennepkwekerijen trof de politie grote hoeveelheden hennepplanten aan. In sommige kwekerijen waren ook hennepstekken aanwezig.

Criminele organisatie

De rechtbank vindt dat er sprake is van een criminele organisatie gericht op het telen van en de handel in hennep. Georganiseerde misdaad is ernstig en werkt ontwrichtend en ondermijnend in de maatschappij.

Organiserende en aansturende rollen

Een 42-jarige man uit Twello regelde vrijwel alles rondom de kwekerijen en stuurde dagelijks de mensen aan via onder meer sms-berichten. Ook ging hij zelf regelmatig de voortgang van de teelt in de kwekerijen bekijken. Voor zijn betrokkenheid ontving hij naar eigen zeggen 33 procent van de winst van de hennepkwekerijen. Ook kweekte hij samen met een ander beroepsmatig een grote hoeveelheid hennepstekken en verkocht deze deels. De rechtbank legt een celstraf van 540 dagen, waarvan 363 dagen voorwaardelijk op. Daarbij moet de man de maximale taakstraf van 240 uur uitvoeren.

Een 39-jarige man uit Apeldoorn had een organiserende en financiële rol. Hij regelde de panden, bracht de mensen bij elkaar en hield een vinger aan de pols met betrekking tot de stand van zaken in de kwekerijen én de verkoop van de oogst. Voor zijn betrokkenheid ontving hij naar eigen zeggen 25 of 33 procent van de winst van de hennepkwekerijen. Ook lichtte de man een meubelzaak in Apeldoorn op, had hij ruim 2 kilo hennep aanwezig, pleegde hij meerdere keren valsheid in geschrift en had hij een busje pepperspray in zijn bezit. De man krijgt een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Daarbij moet hij de maximale taakstraf van 240 uur uitvoeren.

Een 52-jarige man uit Deventer hield zich bezig met de dagelijkse verzorging van de hennepplanten waarbij hij werd aangestuurd door een ander, maar hij stuurde zelf ook weer anderen aan. Op 1 van de locaties was hij zelf (eind)verantwoordelijk voor de kwekerij. De rechtbank legt een celstraf van 360 dagen op waarvan 182 dagen voorwaardelijk. Daarbij legt de rechtbank de maximale taakstraf van 240 uur op.

Uitvoerende rollen

Een 57-jarige man uit Arnhem knipte en woelde de hennep in de kwekerijen. Ook maakte de man zich in 2016 schuldig aan uitkeringsfraude. Hij moet een celstraf van 92 dagen uitzitten.

Een 40-jarige man uit Deventer werd ingezet als knipper in de hennepkwekerijen als de hennep geoogst moest worden. Ook vervoerde hij de oogst naar een andere locatie. Deze man moet een taakstraf van 40 uur uitvoeren.


Een 53-jarige man uit Deventer was actief betrokken bij het exploiteren van 1 hennepkwekerij. Daarnaast was hij samen met anderen betrokken bij de verkoop van grote hoeveelheden hennepstekken. De rechtbank veroordeelt de man tot een taakstraf van 120 uur.

Overschrijding redelijke termijn

De periode dat de mannen in voorarrest zaten wordt op de straffen in mindering gebracht. Bij de voorwaardelijke straffen legt de rechtbank een proeftijd van 2 jaar op. De delicten waarvoor de mannen zijn veroordeeld rechtvaardigen onvoorwaardelijke gevangenisstraffen. De rechtbank vindt echter dat de termijn waarbinnen een verdachte vervolgd en veroordeeld dient te worden in deze zaken fors is overschreden. De zaken hebben 2 jaar stil gelegen. Mede om die reden vindt de rechtbank dat de mannen niet meer (terug) de gevangenis in moeten.

Criminele winst

Het openbaar ministerie is van mening dat de mannen met het plegen van deze delicten geld hebben verdiend en vordert de terugbetaling van het verdiende geld. De rechtbank doet hierover later uitspraak.