GENDT - De rechtbank veroordeelt een 37-jarige vrouw uit Gendt voor zware mishandeling, Zij krijgt een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Ook moet de vrouw ruim 17.500 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.


De vrouw was boos dat de vriend van het slachtoffer op een door haar georganiseerd feestje was verschenen. Ze viel vervolgens – zonder enige aanleiding – het slachtoffer aan. Daarbij had de vrouw een glas in haar hand dat op enig moment brak. Met dit gebroken glas in haar hand bewoog zij meerdere keren in de richting van het slachtoffer, die ernstig gewond raakte. Als gevolg hiervan heeft het slachtoffer blijvende, ontsierende littekens op haar lichaam en met name in haar gezicht opgelopen.

De rechtbank oordeelt dat niet kan worden vastgesteld dat het handelen van de vrouw gericht was op het doden van het slachtoffer. Volgens de rechtbank was er sprake van een aanmerkelijke kans dat het slachtoffer dodelijk letsel zou oplopen. Maar kan niet worden vastgesteld dat de vrouw die kans ook bewust op de koop heeft toegenomen. Uit het dossier volgt namelijk niet op welk moment het glas kapot is gegaan en het hele incident gebeurde erg snel. De rechtbank kan daardoor ook niet vaststellen wanneer de vrouw zich hiervan bewust was en zij vervolgens met dat bewustzijn door is gegaan met het zwaaien van het kapotte glas richting de vitale delen van het lichaam van het slachtoffer. De rechtbank spreekt de vrouw daarom vrij van poging tot doodslag.

Zware mishandeling bewezen

Door in boze toestand met een glas in haar hand op het slachtoffer af te gaan en tijdens de daarop volgende worsteling het glas te blijven vasthouden, was het denkbaar dat het glas zou breken waardoor het slachtoffer ernstige verwondingen zou oplopen. Volgens de rechtbank heeft de vrouw de kans dat het slachtoffer ernstig gewond zou raken op de koop toegenomen. Ze vindt daarom bewezen dat de vrouw zich schuldig heeft gemaakt aan zware mishandeling.

Noodweer

De vrouw verklaarde dat zij handelde uit zelfverdediging, omdat het slachtoffer haar als eerste een klap had gegeven. De rechtbank oordeelt dat dit niet blijkt uit het dossier. Uit het dossier komt namelijk naar voren dat de vrouw de aanvaller was en zij de persoon was die de confrontatie opzocht.

Bijzondere voorwaarden

De rechtbank vindt voor dit zeer ernstige feit een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats. Aan het voorwaardelijke strafdeel zijn bijzondere voorwaarden verbonden. Zo moet de vrouw een training moet volgen voor agressiebeheersing. Verder geldt een meldplicht bij de reclassering.

Schadevergoeding

Tot slot moet de vrouw ruim 17.500 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.