HUISSEN - De rechtbank veroordeelt een 64-jarige vrachtwagenchauffeur uit Tilburg tot een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van 1 jaar. De man veroorzaakte een verkeersongeval met dodelijke afloop.

Het verkeersongeval vond plaats op 4 augustus 2022 op de kruising van de Polseweg met de Stadswal in Huissen. De man stond met zijn vrachtwagen stil voor het rode verkeerslicht op de Polseweg. De voorwielen van de vrachtwagen stonden voorbij de stopstreep. De vrachtwagen stond gedeeltelijk in het vak dat speciaal voor fietsers bestemd is. Intussen naderde een fietsster op het gemarkeerde fietspad dat onderdeel uitmaakt van de weg. De fietsster haalde de vrachtwagen aan de rechterkant op het fietspad in. De chauffeur trok op toen het verkeerslicht op groen sprong. Hij zag daarbij de fietsster over het hoofd. De fietsster kwam door de botsing met de vrachtwagen ten val. Ze kwam onder de vrachtwagen en werd tientallen meters door de vrachtwagen over het wegdek meegesleurd. Omstanders maakten de chauffeur attent op het ongeluk.

Aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend

Volgens de rechtbank is bewezen dat de man aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend is geweest. Dat is de lichtste mate van schuld bij het veroorzaken van een verkeersongeval. Hij schond een verkeersregel door te ver door te rijden over de stopstreep. Hij liet daarbij bovendien onvoldoende ruimte aan de fietsster om veilig op de fietsopstelplaats te wachten op groen licht. De spiegels en de camera van de vrachtwagen stonden juist afgesteld en het zicht van de chauffeur werd op geen enkele wijze belemmerd. De man zag de fietsster niet toen zij de vrachtwagen van achteren naderde en de vrachtwagen inhaalde. Hij zag de fietsster ook niet door de voorruit van de vrachtwagen, toen zij zich voor de vrachtwagen bevond. De rechtbank concludeert dat de chauffeur meer dan een kort moment heeft verzuimd de vereiste oplettendheid in acht te nemen.

Strafbepaling

De rechtbank weegt bij het bepalen van de straf mee dat de man beroepschauffeur is. Aan de andere kant houdt de rechtbank ook rekening met zijn persoonlijke omstandigheden. Hij gaat gebukt onder de onomkeerbare gevolgen van het ongeluk. Hij werkt niet langer als vrachtwagenchauffeur en heeft hulp gezocht bij het verwerken van het ongeluk. De man is bereid tot herstelbemiddeling met de nabestaanden van het slachtoffer.

De officier van justitie eiste een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke rijontzegging voor 12 maanden met een proeftijd van 1 jaar. De rechtbank komt door de persoonlijke omstandigheden van de man tot een lagere taakstraf.