ARNHEM - De rechtbank veroordeelt 2 mannen uit Arnhem voor hun aandeel in een vechtpartij op het Willemsplein in Arnhem. Een 23-jarige man krijgt met een celstraf van 6 maanden de hoogste straf. Een 22-jarige man moet een taakstraf van 100 uur uitvoeren. Ook moeten zij de slachtoffers een schadevergoeding betalen.

Op 1 september 2019 maakten de mannen zich schuldig aan geweld in het uitgaansleven. Na een confrontatie in een café liep een groep mannen achter de slachtoffers aan om opnieuw de confrontatie aan te gaan. Hierbij zijn 3 slachtofferstegen het hoofd geslagen waardoor zij ten val kwamen en 2 van hen het bewustzijn verloren. De 23-jarige man sloeg hierbij in ieder geval 1 persoon knock-out. Dit slachtoffer liep daardoor zwaar lichamelijk letsel op. De 22-jarige man ging mee in de confrontatie door met anderen in de richting van de slachtoffers te rennen, terwijl daarvoor al een incident plaatsvond in hetzelfde café. De 22-jarige man deed daarbij mee aan het duwen en trekken en rende vervolgens met de anderen weg. Het verweer van de advocaat dat de man enkel de groep getalsmatig heeft versterkt en geen aandeel had in de vechtpartij, wordt dan ook door de rechtbank verworpen.

Gevoelens van onrust en onveiligheid
De rechtbank oordeelt dat de mannen in voldoende mate hebben bijgedragen aan de vechtpartij. Niet alleen maakten de mannen door hun gedrag een inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van de slachtoffers, daarnaast brengt dit soort gedrag ook gevoelens van onrust en onveiligheid teweeg in de samenleving. De vechtpartij vond namelijk plaats op de openbare weg.

Strafbepaling
Voor dit soort vechtpartijen wordt vaak een werkstraf opgelegd. In dit geval doet de rechtbank dat ook in het geval van de 22-jarige man. Aan de 23-jarige man legt de rechtbank een gevangenisstraf op, omdat hij als de aanstichter in de vechtpartij wordt gezien. Hij sloeg in ieder geval 1 van de slachtoffers knock-out waardoor dat slachtoffer zwaar lichamelijk letsel opliep.

Schadevergoeding
Tot slot moeten beiden mannen schadevergoedingen van in totaal 800 euro aan de slachtoffers betalen.