ARNHEM - De rechtbank legt 3 mannen van 69, 38 en 34 jaar, respectievelijk 4 jaar gevangenisstraf, 6 jaar gevangenisstraf en 24 maanden gevangenisstraf waarvan 6 maanden voorwaardelijk op voor onder meer grootschalige hennepteelt en deelname aan een criminele organisatie die zich met deze hennepteelt bezighield. Daarbij wordt bij de man van 38 jaar ruim 289.000 euro, bij de man van 69 jaar ruim 49.000 euro en bij de man van 34 jaar ruim 39.000 euro aan illegaal verdiend geld afgepakt.

De politie kwam de mannen op het spoor na uitgebreid onderzoek. Daarbij viel op dat er niet werd gecommuniceerd over de telefoon, maar korte telefonische contactmomenten werden gevolgd door korte bezoekjes aan de woning van de 69-jarige man uit Arnhem. Door middel van afluisterapparatuur zijn de gesprekken in de woning afgeluisterd. Uit deze gesprekken bleek dat de 3 hoofdverdachten in de woning met regelmaat spraken over criminele activiteiten, met name over hennepteelt. De woning van de Arnhemmer vormde zo het centrum van de drugsactiviteiten van de mannen.

De bewezenverklaring van de rechtbank is voor een groot deel gebaseerd op de afgeluisterde gesprekken. De rechtbank oordeelt dat de inzet van dit opsporingsmiddel rechtmatig is geweest.

Criminele organisatie

De rechtbank vindt bewezen dat de 69-jarige man uit Arnhem, de 38-jarige man uit Velp en de 34-jarige man uit Zevenaar samen een criminele organisatie vormden die zich op grote schaal bezighield met hennepteelt. De organisatie was - in wisselende samenstelling - betrokken bij tenminste 7 hennepkwekerijen in woningen van anderen.

Verschillende rollen

De mannen van 34 en 38 jaar waren verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de hennepkwekerijen, waarbij sommige kwekerijen werden aangestuurd door de 1 en sommigen door de ander. Ook hielpen de mannen mee in de uitvoering en stuurden zij anderen aan. De 69-jarige Arnhemmer werd door hen op de hoogte gehouden van de voortgang en opbrengsten uit de verschillende kwekerijen. Vanuit zijn woning hield hij zich bezig met de algemene aansturing.

Hennep

De rechtbank vindt bewezen dat elk van de mannen betrokken was bij 5 hennepkwekerijen en voorbereidingshandelingen voor hennepteelt in 1 kwekerij. De man uit Arnhem maakte zich daarnaast samen met anderen schuldig aan 2 transporten van enkele kilo's hennep naar Duitsland. De man uit Velp was ook bij 1 van deze transporten betrokken.

Andere strafbare feiten

De 69-jarige man pleegde nog meer strafbare feiten. Vanuit zijn woning dealde hij cocaïne. Hij voorzag een brede kring aan gebruikers van drugs. Met de handel in verdovende middelen werden grote hoeveelheden contant geld verdiend. Daarmee kochten zijn partner en hij onder meer luxe goederen. Volgens de rechtbank maken zij zich samen schuldig aan witwassen. Daarnaast had de 69-jarige Arnhemmer een hoeveelheid Kamagra-pillen in bezit, zonder dat voor dit geneesmiddel een vergunning gold. Hij gaf een deel van deze pillen aan zijn minderjarige kleindochter die bij hem inwoonde, zodat zij op die manier wat kon bijverdienen.

Straffen

De rechtbank neemt het de mannen kwalijk dat zij een bijdrage hebben geleverd aan de instandhouding van het criminele drugscircuit. Het gebruik van drugs brengt gezondheidsrisico's met zich mee en de handel daarin gaat gepaard met vele andere vormen van criminaliteit. De samenleving ondervindt hiervan de negatieve gevolgen.

De rechtbank legt de 34-jarige man uit Zevenaar een gevangenisstraf op van 24 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk vanwege deelname aan een criminele organisatie en betrokkenheid bij meerdere hennepkwekerijen Omdat hij - in tegenstelling tot de andere 2 mannen - enige openheid van zaken gaf en daarmee deels verantwoordelijkheid nam voor zijn handelen, legt de rechtbank een deel van de gevangenisstraf voorwaardelijk op. De 69-jarige man uit Arnhem krijgt een gevangenisstraf van 4 jaar. Bij hem was, zoals gezegd, sprake van meer strafbare feiten.

De rechtbank legt aan de 38-jarige man uit Velp een celstraf op van 6 jaar. Vanwege zijn betrokkenheid bij het synthetische drugslab is zijn straf aanzienlijk hoger dan de straf die de rechtbank aan de andere mannen oplegt.

Illegaal verdiend geld

De rechtbank bepaalt dat de 3 mannen de Staat een geldbedrag moeten betalen, omdat zij dit geld op illegale wijze hebben verdiend. De man uit Velp moet een bedrag van ruim 289 duizend euro betalen. De man uit Arnhem moet een bedrag van ruim 49 duizend euro betalen en de man uit Zevenaar een bedrag van ruim 39 duizend euro.

Andere verdachten

Naast deze 3 hoofdverdachten veroordeelt de rechtbank ook 2 mannen van respectievelijk 26 en 41 jaar voor hennepteelt in verschillende hennepkwekerijen. De mannen werden ingeschakeld door de criminele organisatie om te helpen bij de opbouw van de kwekerijen, dan wel het verzorgen van de planten. Zij krijgen gevangenisstraffen van 8 maanden waarvan 4 maanden voorwaardelijk en 8 maanden waarvan 2 maanden voorwaardelijk. Omdat zij (deels) openheid van zaken gaven over hun aandeel bij de feiten, legt de rechtbank een deel van hun straf voorwaardelijk op.

De 59-jarige partner van 1 van de hoofdverdachten krijgt een celstraf van 4 maanden voor het eenmalig dealen van cocaïne, een drugstransport van enkele kilo's hennep naar Duitsland en witwassen.

Veroordelingen bij politierechter

Binnen dit onderzoek moesten nog 10 personen voor de rechter verschijnen. Dit waren voornamelijk personen die hun woning voor de hennepteelt ter beschikking stelden aan de criminele organisatie. Hun zaken werden behandeld door de politierechter en 1 minderjarige verdachte moest voor de kinderrechter verschijnen. De opgelegde straffen variëren van 30 uur taakstraf tot een gevangenisstraf van 12 maanden waarvan 4 voorwaardelijk.