HAALDEREN - De voorzieningenrechter bepaalt dat een tattooshop uit Haalderen voorlopig open mag blijven en de kamerverhuur van het pand voorlopig mag blijven doorgaan. Volgens de voorzieningenrechter maakt de gemeente Lingewaard onvoldoende duidelijk waarom de tattooshop en de kamerverhuur in strijd met bestemmingsplan zouden zijn.


Op 14 november 2022 legde de gemeente een last onder dwangsom op aan de eigenaren. Zij zouden het Bouwbesluit op een aantal punten hebben overtreden. Daarnaast zou de tattooshop en de kamerverhuur in strijd zijn met op het pand rustende bestemmingsplan. De eigenaren waren het niet eens met het besluit een maakten hiertegen bezwaar.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan laat dienstverlening in het pand toe. De gemeente geeft aan dat een tattooshop niet onder de categorie dienstverlening valt, maar onderbouwt dit standpunt niet goed. De eigenaren van het pand stellen dat er al 22 jaar kamers worden verhuurd en de gemeente daarvan op de hoogte is. Ook zou kamerverhuur op verschillende plaatsen binnen de gemeente plaatsvinden. Volgens de voorzieningenrechter heeft de gemeente hierop onvoldoende gereageerd. Daarom moet ze haar standpunten beter motiveren.

Voldoen aan veiligheidseisen

De voorzieningenrechter oordeelt dat het pand wel aan de veiligheidseisen van het Bouwbesluit moet voldoen. De eigenaren krijgen hiervoor tot 4 weken na de uitspraak van de voorzieningenrechter de tijd om hieraan te voldoen.