TIEL/DOORNENBURG - De politie heeft woensdag 11 november op de Waal bij Tiel de schipper van een binnenvaarttanker bekeurd voor het in strijd met de voorschriften ontgassen van zijn ladingtanks tijdens de vaart.

Een specialist op het gebied van gevaarlijke stoffen van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid voerde een controle uit op binnenvaarttankers die tijdens de vaart hun ladingtanks ontgassen. Bij het ontgassen wordt door ontgassingsventilatoren buitenlucht aangezogen die vervolgens door de ladingtanks wordt geblazen. Het in de ladingtanks aanwezige damp/luchtmengsel komt dan in de atmosfeer terecht. Na lossing van lege ladingtanks van bepaalde gevaarlijke stoffen blijven er concentraties van gevaarlijke gassen aanwezig in de ladingtanks. In sommige gevallen is het noodzakelijk dat de aanwezige dampen verwijderd worden voordat er een nieuwe lading ingenomen kan worden. Het ontgassen tijdens de vaart is nog steeds toegestaan volgens de Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren (het ADN). Er moet dan wel voldaan worden aan verschillende technische voorwaarden. Het ontgassen van benzine, benzeen en benzeen houdende stoffen is nu al verboden en voor de overige ladingen eveneens in de nabijheid van bruggen, sluizen en dichtbevolkte gebieden.

Droneteam
Bij de controle werd de agent ondersteund door twee collega’s van een speciaal droneteam van de politie. Vanaf de Pannerdense Kop, tegenover Millingen aan de Rijn, werd een drone bestuurd die met camera’s beelden maakte van passerende lege binnenvaarttankers. Hierbij is de aandacht vooral gericht op geopende ladingtankopeningen en aanwezigheid van flexibele slangen tussen ventilatoren en leidingsysteem.

Vlamkering
Kort na 13.00 uur zagen de agenten met behulp van de drone, dat twee opvarenden aan boord van een lege tanker die op de Waal richting Nijmegen voer, alle deksels van de vlamkerende inrichtingen en de vlamkering zelf, openden. Verder zagen ze dat een flexibele slang was aangesloten op de ventilator en dat deze slang ook gekoppeld was aan het leidingsysteem. Dit alles duidde er op dat er ontgast zou worden. Ontgassen tijdens de vaart zonder gebruik te maken van de vlamkerende roosters mag als de concentratie van brandbare gassen en dampen onder een wettelijk vastgesteld niveau ligt en het een lading is die ontgast mag worden.

Om dit vast te stellen reed de specialist naar Tiel, stapte aan boord van een politieboot en voer naar de betreffende tanker om aan boord een controle te doen. Daar bleek dat de tanks leeg waren van twee brandbare vloeistoffen die ontgast mogen worden als verder aan de voorschriften van het ADN wordt voldaan. Na gasmetingen in de ladingtanks bleek echter dat dat de toegestane waarde van het aanwezige damp/lucht mengsel ruimschoots werd overtreden. De onderste explosiegrens werd overschreden wat een gevaarlijke situatie veroorzaakte, vooral omdat er geen gebruik gemaakt werd van vlamkering. Het ontgassen op deze wijze was niet toegestaan.

De 73-jarige schipper uit Gorinchem werd proces-verbaal aangezegd en het ontgassen werd direct beëindigd.