ARNHEM - De rechtbank heeft vandaag de voorlopige hechtenis geschorst van 1 van de verdachten in zaak van de fatale mishandeling op 28 oktober 2020. Dit betekent dat ook hij onder hele strenge voorwaarden naar huis mag.


De rechtbank schorste al eerder de voorlopige hechtenis van de andere verdachten. Voor alle verdachten is er voldoende verdenking. Zij mochten onder strenge voorwaarden naar huis, omdat er voor hen een concreet plan klaar lag om er voor te zorgen dat zij niet opnieuw de fout in zouden gaan. Inmiddels ligt er ook een stevig plan voor deze verdachte klaar

Begeleiding en ontwikkeling
Bij minderjarige verdachten ligt de nadruk op begeleiding en ontwikkeling. De adviezen van de Raad voor de Kinderbescherming en de Jeugdreclassering zijn hierin dan ook extra belangrijk. Zij benadrukten dat het belang van een schorsing groot is, juist omdat dan begeleiding direct kan starten. Ook schatten zij de kans van slagen van de gewenste gedragsverandering buiten de gevangenis groter in. Door het stellen van strenge voorwaarden wordt het risico op herhaling voldoende ingeperkt.

Vervolg
Alle verdachten moeten zich op een later moment verantwoorden bij de meervoudige jeugdstrafkamer.