ARNHEM - Het Openbaar ministerie heeft kennis genomen van de recente uitzendingen van KRO-NCRV over de Arnhemse Villamoord, waarin ernstige twijfels worden geuit aan de professionaliteit en integriteit van de destijds bij de zaak betrokken politiemedewerkers en de officier van justitie.

In de documentaire is aangekondigd dat er een herzieningsverzoek ingediend gaat worden. Via deze weg kunnen de in de uitzendingen gepresenteerde feiten nader worden onderzocht en kan de Hoge Raad beoordelen of het handelen destijds van politie en het OM gevolgen moet hebben voor de veroordelingen.

Het OM zal vanzelfsprekend aan de uitvoering van het herzieningsverzoek zijn volledige medewerking verlenen.