ARNHEM - De rechtbank legt geen straf op aan een 30-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats voor het bedreigen, beledigen en mishandelen van een stel in het Sonsbeekpark in Arnhem. Verder maakte de man zich schuldig aan het vernielen van de fietsen van de slachtoffers. Volgens de rechtbank kan ze geen straf opleggen aan de man, omdat hij vanwege een psychische stoornis geheel ontoerekeningsvatbaar is. Ze ontslaat de man daarom van alle rechtsvervolging De rechtbank verleent wel een civielrechtelijke zorgmachtiging, waardoor een gedwongen klinische opname mogelijk is.


Op 26 maart 2022 bedreigde de man 2 fietsers in het Sonsbeekpark in Arnhem door met een tak of stok boven zijn hoofd in hun richting te lopen en daarbij een aantal bedreigende opmerkingen te maken. Daarnaast beledigde de man 1 van de fietsers door deze in het gezicht te spugen. De andere fietser mishandelde hij door met de stok op het been van de fietser te slaan. Ook beschadigde de man de fietsen van het stel.


Volledig ontoerekeningsvatbaar

Een psychiater en een psycholoog stelden vast dat de man een ernstige psychische stoornis heeft. Op 26 maart 2022 handelde hij volgens deze deskundigen dan ook volledig onder invloed van deze stoornis. De rechtbank oordeelt op basis van de deskundigenbevindingen dat de handelingen niet aan de man kunnen worden toegerekend, waardoor ze geen straf kan opleggen.

Geen tbs-maatregel

Volgens de rechtbank is er geen reden om een tbs-maatregel aan de man op te leggen. Dit baseert ze op basis van de adviezen van de deskundigen (de reclassering, de psycholoog en de psychiater). Volgens 1 van de deskundigen is de man voornamelijk een zorgpatiënt, die gebaat is bij zorg en altijd zorg nodig zal hebben. Volgens de psycholoog is de problematiek met medicatie te behandelen en dit kan volgens hem binnen de kaders van een zorgmachtiging. Mede hiermee rekening houdend verleent de rechtbank een civielrechtelijke zorgmachtiging, zodat een gedwongen klinische opname wel mogelijk is.

Schadevergoeding

Tot slot moet de man aan beide slachtoffers een schadevergoeding van in totaal ruim 2.600 euro betalen.