HARSKAMP - Op 12 juli 2022 heeft binnen het bedrijf Van der Velden Staalbouw BV in Harskamp een arbeidsongeval plaatsgevonden. Een 24-jarige werknemer is daarbij overleden. Het Openbaar Ministerie (OM) is van mening dat dit ongeval heeft kunnen plaatsvinden omdat het bedrijf nalatig is geweest en daarmee in strijd met de Arbeidsomstandighedenwet heeft gehandeld. Het OM legt het bedrijf een geldboete van 50.000 euro op. Na betaling van de geldboete is de strafzaak afgedaan.

Ongeval

Op 12 juli 2022 was het slachtoffer, destijds 25 jaar oud, met een collega zogenoemde IPE-balken (constructiebalken) aan het zagen bij het betreffende bedrijf. De IPE-balken werden in de bedrijfshal opgestapeld. Een stapel balken is tijdens dit proces weggeschoven of gekanteld richting de plaats waar het slachtoffer zich op dat moment bevond. Het slachtoffer is gevallen en de balken zijn bovenop hem terecht gekomen. Uit onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) is gebleken dat er zeven IPE 450-balken steunden op drie stuks stophout. Eén IPE 450-balk weegt 1019 kg. Het totaalgewicht dat op het stophout rustte bedroeg 7133 kg. Enkele stophoutjes zijn bezweken onder het gewicht van de balken. Vijf van deze zeven balken (5095 kg) zijn bovenop het slachtoffer terecht gekomen. Hij is ter plekke overleden.

Strafbare feiten

Het OM is van mening dat Van der Velden Staalbouw B.V. verwijtbaar tekort is geschoten in het verschaffen van een veilige werkomgeving voor haar werknemers. Uit het onderzoek blijkt dat er geen instructies zijn gegeven over het veilig stapelen van IPE-balken. Er werd vertrouwd op de ervaring en het inzicht van de werknemers. Ook werd hier geen toezicht op gehouden. Daarmee heeft het bedrijf de Arbeidsomstandighedenwet overtreden, waarin staat dat de werkgever de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemers centraal moet stellen, waarvoor de werkgever een aantal voorschriften dient na te leven. In dit geval is er onvoldoende gedaan om dit ongeval te voorkomen.

Maatregelen na ongeval

Van der Velden Staalbouw B.V. heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat een dergelijk ongeval nog een keer kan gebeuren en betreurt de dood van het slachtoffer.