ARNHEM - Mevrouw mr. M. (Monique) Vinkesteijn (51) wordt met ingang van 18 januari 2021 de nieuwe plaatsvervangend hoofdofficier van justitie van het parket Oost-Nederland. Op voorstel van het College van procureurs-generaal heeft de minister van Justitie en Veiligheid hiermee ingestemd.

Vinkesteijn is na haar RAIO-opleiding in 2003 gestart als officier van justitie bij het parket Den Haag. In 2005 maakte zij de overstap naar het parket in Oost-Brabant, waar ze in verschillende functies heeft gewerkt. Zo was ze onder andere jeugdofficier, coördinerend ZSM-officier, teamleider en afdelingshoofd. Vinkesteijn volgt als plaatsvervangend hoofdofficier Marthyne Kunst op, die sinds augustus van dit jaar hoofdofficier van justitie van het parket Oost-Nederland is.