GENDT - De rechtbank veroordeelt een 39-jarige man uit Gendt voor grooming, stalking, vernieling, diefstal en het aanwezig hebben van drugs. De rechtbank legt de man een gevangenisstraf van 10 maanden voorwaardelijk op, daarbij moet de man de maximale werkstraf van 240 uur uitvoeren.


Grooming

De man volgde op Instagram een minderjarig meisje en stuurde haar pornografische afbeeldingen en seksueel getinte berichten. Het meisje zei eerst dat ze 15 jaar was, daarna gaf ze aan13 jaar te zijn. In werkelijkheid was het meisje destijds echter 11 jaar. Het meisje liet de berichten van de man aan haar vader zien. Vanaf de telefoon van het meisje werd een bericht naar de man gestuurd om iets af te spreken. De man reageerde daarop positief en voortvarend. Hij deed voorstellen voor een locatie, tijdstip en het uitwisselen van telefoonnummers. Uit de berichten die de man aan het meisje stuurde bleek dat hij het meisje fysiek wilde ontmoeten en ontuchtige handelingen met haar wilde plegen. De rechtbank acht daarom grooming bewezen. Dat de vader van het meisje een aantal berichten stuurde en niet het meisje zelf, maakt voor de bewezenverklaring niet uit.

Stalken

De man stalkte tussen 1 mei 2020 tot en met 5 februari 2021 een meisje dat destijds 15/16 jaar was. Hij probeerde op indringende en intensieve wijze met haar in contact te komen door haar telefoonnummer te bellen en haar voicemail in te spreken. Het meisje wist niet wie haar zo vaak probeerde te bellen. Als het meisje het nummer blokkeerde, ging de man na een tijdje verder met een ander telefoonnummer. Eerst belde de man alleen ’s nachts, later ook overdag. Het handelen van de man had zoveel invloed op het leven en de vrijheid van het meisje dat de rechtbank oordeelt dat sprake is van een stelselmatige inbreuk op haar persoonlijke levenssfeer.

Vernieling & diefstal met braak

De man is daarnaast schuldig aan het vernielen van een bouw/schaftkeet en diefstal met braak. De man bekende de diefstal maar ontkende dat sprake was van een diefstal met braak. De man werd in de bouw/schaftkeet aangetroffen en had inbrekersgereedschap bij zich. In zijn auto lag een schroevendraaier, waarvan een ontbrekend deel onder de trap van de bouwkeet werd teruggevonden. In de auto lagen verder goederen uit de schaftkeet. De rechtbank vindt bewezen dat de man de deur van de bouw/schaftkeet vernielde om naar binnen te kunnen gaan en dat hij een slotplaat en een luik van een gereedschap hok vernielde. De schade van 267,50 euro moet de man vergoeden aan de eigenaar van de bouwkeet.

Drugsbezit

De man is ten slotte schuldig bevonden aan het aanwezig hebben van amfetamine.

Strafbepaling

De rechtbank vindt de maximale taakstraf van 240 uur passend. Daarbij legt de rechtbank een voorwaardelijke gevangenisstraf van 10 maanden op, als stok achter de deur. Voor het voorwaardelijke strafdeel geldt een proeftijd van 3 jaar. Verder legt de rechtbank diverse bijzondere voorwaarden op, zoals de verplichting mee te werken aan een ambulante behandeling en een contactverbod ten aanzien van een van de slachtoffers. De rechtbank bepaalt dat die voorwaarden direct uitvoerbaar zijn.