ARNHEM - De rechtbank veroordeelt een 49-jarige man uit Arnhem tot de maximale taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden, met een proeftijd van 3 jaar. Dit krijgt hij omdat hij ontucht pleegde met een aan zijn zorg toevertrouwde minderjarige.

De man had een relatie met de moeder van het meisje en was als een vader voor haar. De ontuchtige handelingen bestonden uit het betasten van de billen en vagina van het meisje. Dit begon toen ze 15 jaar oud was. De man maakte misbruik van zijn positie als verzorger en schond daarbij het vertrouwen dat het meisje in hem als (bonus)vader mocht stellen.

Voldoende bewijs

De advocaat bepleitte vrijspraak, omdat de aangifte niet betrouwbaar zou zijn en er naast de aangifte onvoldoende andere bewijsmiddelen zijn. De rechtbank is het daar niet mee eens. De rechtbank heeft geen reden om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de aangifte, omdat de verklaringen van het meisje consistent en op onderdelen voldoende gedetailleerd zijn. Bovendien bevestigen andere in het dossier aanwezige verklaringen de verklaring van het meisje. De rechtbank concludeert dan ook dat er voldoende bewijs is voor een bewezenverklaring.

Strafbepaling

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank rekening met het feit dat de man niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke delicten toen hij het de ontucht pleegde. De rechtbank kijkt ook naar de straffen die in soortgelijke zaken is opgelegd. Aan het voorwaardelijke strafdeel koppelt de rechtbank een proeftijd van 3 jaar en de bijzondere voorwaarde van een contactverbod met het meisje.

Schadevergoeding

Tot slot moet de man het meisje een schadevergoeding van 2.000 euro betalen.