RENKUM - De rechtbank veroordeelt een 53-jarige man uit Renkum tot een taakstraf van 90 uur. Hij gebruikte valse documenten om subsidiegeld van de provincie Gelderland te krijgen.

De man maakte - samen met een medebestuurder - urendeclaraties en een arbeidsovereenkomst op met daarop valse handtekeningen. Vervolgens dienden zij de declaraties in bij de provincie Gelderland, met het doel om subsidiegeld te krijgen. De personen waarvan de gegevens werden gebruikt wisten dit niet. Door oplettendheid van de Provincie is er geen geld overgemaakt.

​Taakstraf
Het Openbaar Ministerie bood de man 2 keer een transactie aan. Hier reageerde hij niet op. Bij de rechtbank eiste de officier van justitie dan ook een taakstraf van 90 uur. De rechtbank spreekt de man deels vrij van het opzettelijk declareren van uren op een niet bestaande datum van 29 februari 2017 (schrikkeljaar). Verder volgt de rechtbank de eis van de officier van justitie. In de strafmaat weegt de rechtbank mee dat de redelijke termijn is overschreden en dat de man niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke delicten.