DUIVEN - De rechtbank veroordeelt een 25-jarige man uit de gemeente Zevenaar voor verkrachting van een 17-jarige collega. De rechtbank legt een celstraf op van 18 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Aan het voorwaardelijke deel van de straf verbindt de rechtbank een bijzondere voorwaarde. De man moet ook het slachtoffer een schadevergoeding betalen.


De man en het slachtoffer werkten allebei bij een grand café. In februari 2022 zijn de man en het slachtoffer 's avonds buiten in haar pauze een sigaretje gaan roken. Hij betaste haar en dwong haar tot seksuele handelingen. Het slachtoffer gaf meerdere keren aan dit niet te willen. De man stopte pas toen een andere collega haar vond, omdat zij zo lang weg was met de man.Verklaringen consistent

De man ontkende dat sprake is geweest van seksuele handelingen. De rechtbank moet dus beoordelen of de verklaringen van slachtoffer betrouwbaar zijn en voldoende worden ondersteund door andere bewijsmiddelen. De rechtbank stelt vast dat de verklaringen van het slachtoffer consistent zijn. Op belangrijke onderdelen verklaart zij telkens hetzelfde en gedetailleerd. De verklaringen zijn daarom betrouwbaar. Daarnaast vinden de verklaringen van het slachtoffer steun in de waarnemingen van de collega die het tweetal vond. De rechtbank vindt de verkrachting daarom wettig en overtuigend bewezen. Deze overtuiging wordt voor de rechtbank versterkt door de uitwerking van het gesprek dat de man, het slachtoffer en hun leidinggevende de dag na het incident hadden.

Ernstig delict

De rechtbank is van oordeel dat de man met dwang seksuele handelingen verrichtte bij het slachtoffer. Het slachtoffer moet zich enorm machteloos en angstig hebben gevoeld. De rechtbank meent dan ook dat sprake is van een zeer ernstig delict en rekent dit de man zwaar aan. Gelet op de ernst van de zaak is alleen een (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend.

Strafbepaling

Alles afwegende vindt de rechtbank een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaren passend. Aan het voorwaardelijk strafdeel verbindt de rechtbank als bijzondere voorwaarde een contactverbod met slachtoffer. Het gevoel van veiligheid voor het slachtoffer is daarbij voor de rechtbank een belangrijke overweging.

Deze straf is lager dan de straf geëist door de officier van justitie. De rechtbank houdt, mogelijk in verdergaande mate dan de officier van justitie, rekening met de nog jonge leeftijd van de man. Uit het strafblad blijkt dat de man niet eerder schuldig is bevonden aan een delict. Daarbij schat de reclassering het recidiverisico in als laag.

Schadevergoeding

De man moet ruim 5.500 euro aan smartengeld en materiele schade aan het slachtoffer betalen.