KESTEREN/HETEREN - De rechtbank veroordeelt een 22-jarige man uit Kesteren tot een gevangenisstraf van 78 dagen (die hij al in voorarrest heeft gezeten), een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 jaar en de maximale taakstraf van 240 uur voor poging tot doodslag op zijn eigen baby van 6 weken oud.


De man takelde in januari 2022 in een woning in Heteren in zijn wanhoop, frustratie en onder invloed van drugs zijn baby toe. Hij heeft hem krachtig vastgepakt, vastgehouden, geschud en op bed gegooid. Hieraan had de baby - vanwege de kwetsbaarheid van baby's in het algemeen en van deze hele jonge en premature baby in het bijzonder - kunnen overlijden. Het letsel dat de baby opliep, lijkt geen blijvende gevolgen te hebben gehad. Uiteindelijk bekende de man alle handelingen tegenover de politie.

Leven op orde

De reclassering adviseerde om een (deels) voorwaardelijke straf aan de man op te leggen met bijzondere voorwaarden. De kans op herhaling op korte termijn is klein en op die manier kan deze kans op de langere termijn ook afnemen. De man heeft zijn leven op orde gekregen en staat onder behandeling en onder toezicht van de reclassering. Het onderling contact met de moeder is goed. Ook heeft hij van de betrokken instanties en zijn ex-partner de verantwoordelijkheid en het vertrouwen gekregen om voor zijn kind te zorgen.

Niet terug naar gevangenis

Hoewel een lange onvoorwaardelijke gevangenisstraf gezien de ernst van het feit op zijn plaats is, legt de rechtbank die niet op. Dit omdat het zou betekenen dat het kindje van de man - voor wie hij nu deels zorgt - zijn vader voor langere tijd zou moeten missen. Dat kan gevolgen hebben voor de ontwikkeling van zijn zoon. Ondanks dat de rechtbank dit feit de man ernstig aanrekent, vindt zij het daarom net als de officier van justitie onwenselijk om het ingezette traject te onderbreken en de man weer vast te zetten.

Straf hoger dan eis

Wel moet de man de maximale taakstraf van 240 uur uitvoeren en legt de rechtbank een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 jaar op. Aan de voorwaardelijke gevangenisstraf verbindt de rechtbank een proeftijd van 3 jaar om te zorgen dat de man het ingezette traject blijft volgen en afmaakt. De straf komt daarmee boven de eis van de officier van justitie uit.