WESTERVOORT - De rechtbank veroordeelt een 53-jarige man uit Westervoort voor onder meer ontucht en het verwerven en bezitten van kinderporno. Hij krijgt een gevangenisstraf van 36 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Tijdens de proeftijd van 2 jaar moet de man zich aan diverse bijzondere voorwaarden houden.

De man maakte zich schuldig aan ontucht met een destijds 15-jarig meisje die hij op een chatsite had leren kennen. Ondanks dat de ontmoetingen op vrijwillige basis plaatsvonden, had de man rekening moeten houden met de ongelijkwaardige positie tussen hem en het meisje. Daarnaast onttrok de man het meisje aan het gezag door haar onderdak aan te bieden toen zij van huis was weggelopen. Van de man had verwacht mogen worden dat hij contact met haar moeder zou opnemen en ervoor zou zorgen dat zij zou terugkeren naar huis. Tenslotte maakte de man zich schuldig aan het downloaden en het bezitten van kinderpornografisch materiaal.

Voorwaarden
De straf die de rechtbank oplegt is gelijk aan de eis van de officier van justitie. Tijdens de proeftijd van 2 jaar moet de man zich houden aan diverse voorwaarden. Zo geldt een meldplicht bij de reclassering. Verder krijgt de man een ambulante behandeling en moet hij kinderporno en (seksueel) contact met minderjarigen vermijden.

Schadevergoeding
Tot slot moet de man ruim 5 duizend euro schadevergoeding aan het slachtoffer betalen.