RHEDEN - De rechtbank veroordeelt de 40-jarige man uit Rheden tot een gevangenisstraf van 4 maanden wegens het bezitten van een wapen met munitie en het mishandelen van zijn ex-partner. De rechtbank spreekt de man vrij voor een poging tot afpersing, nu daarvoor onvoldoende bewijs is.


De man pleegde op 6 september 2021 in Kesteren een mishandeling, waarbij hij zijn ex-partner bij de keel pakte. Dit alles vond plaats in haar woning, een plek waar zij zich bij uitstek veilig zou moeten kunnen voelen. Hun minderjarige dochter was op dat moment ook thuis en was getuige van de mishandeling. Door zich op deze agressieve manier te gedragen zorgde de man voor gevoelens van angst bij het slachtoffer en hun dochter. Daarbij maakte hij een inbreuk op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer.

Bezit wapen en munitie

Daarnaast had de man een gasrevolver en een hoeveelheid patronen in zijn bezit. Illegaal wapenbezit hoort niet thuis in de maatschappij en moet krachtig worden bestreden. De rechtbank neemt het de man zeer kwalijk dat hij zijn minderjarige dochter bij het wapenbezit heeft betrokken door haar te vragen de kogels uit het wapen te halen en te vragen het wapen weg te maken.

Verminderd toerekeningsvatbaar

De rechtbank houdt er rekening mee dat de man ten aanzien van de mishandeling verminderd toerekeningsvatbaar is. Hij lijdt aan een psychische stoornis in de vorm van een andere gespecificeerde persoonlijkheidsstoornis. Daarnaast is bij de man sprake van ADHD en middelenafhankelijkheid. Deze stoornis(sen) werkten door op zijn gedrag. Kijkend naar de ernst van de feiten en zijn strafblad kan niet worden volstaan met een andere sanctie dan een gevangenisstraf.

Vorderingen benadeelde partijen

Twee benadeelde partijen dienden vorderingen in. De rechtbank wijst de vordering zijn ex-partner gedeeltelijk toe. De rechtbank verklaart de andere benadeelde partij niet-ontvankelijk in zijn vordering, omdat de man van dat feit (poging tot afpersing) wordt vrijgesproken.