VELP - De rechtbank veroordeelt een 52-jarige man uit Polen tot een gevangenisstraf van 14 jaar. Hij bracht zijn 41-jarige Poolse huisgenoot in de keuken van hun appartement in Velp door 6 messteken om het leven.

De man stak op 9 mei 2020 het slachtoffer 6 keer met een mes. Het slachtoffer overleed aan zijn verwondingen. Volgens de rechtbank is geen sprake van voorbedachte raad, omdat er geen sprake was een vooropgezet plan. De rechtbank spreekt de man daarom vrij van moord. De rechtbank vindt wel bewezen dat de man het slachtoffer met opzet heeft gedood en veroordeelt hem daarom voor doodslag.

Zelfverdediging
De man zei dat hij uit zelfverdediging handelde, omdat het slachtoffer hem aanviel met een mes. Er was volgens hem sprake van een situatie van noodweer of noodweerexces. Hij vond dat hij daarom niet strafbaar is.

Voor een succesvol beroep op noodweer en noodweerexces moet sprake zijn van een aanval, of een duidelijke dreiging daarvoor, waartegen verdediging noodzakelijk is. Uit getuigenverklaringen blijkt dat de man en het slachtoffer direct voorafgaand aan de steekpartij ruzie hadden. De rechtbank kan niet uitsluiten dat het slachtoffer de man daarbij heeft aangevallen en geslagen en gaat daar daarom vanuit.

Dat het slachtoffer de man aanviel met een mes gelooft de rechtbank niet. Daarvoor is geen enkele ondersteuning te vinden in het dossier. Omdat er geen sprake was dat het slachtoffer de man aanviel of dreigde aan te vallen met een mes en er voldoende ruimte in de keuken was, kon de man zich kon onttrekken aan de situatie. Dat had hij ook moeten doen. Dat betekent dat er geen noodzaak was voor de man om zich te verdedigen. De rechtbank verwerpt het beroep op noodweer en noodweerexces.

Strafverzwarende omstandigheden
Er is hier sprake van een zeer ernstige vorm van doodslag. Er doen zich alleen strafverzwarende omstandigheden voor. De man ontnam door zijn handelen het slachtoffer zijn meest waardevolle bezit, zijn leven. Hij hielp het slachtoffer na de steekpartij niet en hij nam geen verantwoordelijkheid voor zijn daad. De man brengt de nabestaanden onbeschrijflijk veel leed toe. Ook op de getuigen die het slachtoffer zagen liggen - en van wie enkelen eerste hulp hebben geboden - moet het een schokkende en beangstigende ervaring zijn geweest.

Straf hoger dan eis
De rechtbank oordeelt dat een gevangenisstraf van 12 jaar, zoals geëist door de officier van justitie, onvoldoende recht doet aan de ernst van de zaak. De rechtbank gaat daarom uit boven deze eis en legt de man een gevangenisstraf op van 14 jaar.