LATHUM - De rechtbank veroordeelt een 55-jarige man uit Lathum tot een gevangenisstraf van 28 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk. De man maakte zich schuldig aan schennis van de eerbaarheid en het plegen van ontucht met een minderjarige jongen. Het slachtoffer was met zijn moeder en zus op bezoek bij de man en zijn partner. Op enig moment bleef de jongen samen met de man alleen achter in de woning, waarna de ontuchtige handelingen plaatsvonden. De man bekent de ten laste gelegde gedragingen, maar hij ontkende bepaalde seksuele handelingen. De rechtbank volgt de verklaring van het slachtoffer bij 1 van de seksuele handelingen.

Opnieuw in de fout
Het slachtoffer was door zijn moeder in vertrouwen achtergelaten bij de man. Hij was een vriend van de familie. De rechtbank vindt dat de man op ernstige wijze misbruik heeft gemaakt van dit vertrouwen in hem. Daarbij wist hij dat het ging om een kwetsbaar slachtoffer dat pas 14 jaar oud was. De man heeft met zijn handelen op grove wijze inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer. Het is algemeen bekend dat de psychische gevolgen van seksueel misbruik bij jongeren langdurig en ernstig kunnen zijn. De man was bovendien een gewaarschuwd mens. Hij is eerder veroordeeld voor een soortgelijk feit met een minderjarige jongen en liep nog in de proeftijd van de (deels) voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf. Desondanks heeft hij zichzelf opnieuw vergrepen aan een minderjarige jongen. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij na deze veroordeling opnieuw in de fout is gegaan en vindt de feiten zo ernstig dat een gevangenisstraf op zijn plaats is.

Verminderd toerekeningsvatbaar
De rechtbank houdt wel rekening met de inhoud van het psychologisch rapport dat is opgemaakt over de man. De psycholoog adviseert de feiten in verminderde mate aan de man toe te rekenen, omdat sprake is van een ongespecificeerde parafiele stoornis. Daarbij kenmerkt de persoonlijkheid van de man zich door een narcistische en antisociale kleuring. De rechtbank volgt het advies van de psycholoog om de feiten in verminderde mate aan verdachte toe te rekenen.

Straf
De rechtbank legt een celstraf op van 28 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk. Aan het voorwaardelijk strafdeel zijn bijzondere voorwaarden verbonden, zoals een klinische opname, ambulante behandeling en een contactverbod met het slachtoffer. Vanwege de grote kans op herhaling, legt de rechtbank ook een gedragsbeïnvloedende en/of vrijheidsbeperkende maatregel aan de man op. Na afloop van de gevangenisstraf wordt bekeken of het nodig is dat verdachte nog langer behandeld wordt en onder toezicht blijft staan op grond van die maatregel.

Schadevergoeding
Tot slot moet de man in totaal 2.655,50 euro aan schadevergoeding betalen aan het slachtoffer en de moeder van het slachtoffer.