HUISSEN - De rechtbank veroordeelt een 53-jarige man uit Huissen voor mishandeling van zijn eigen kinderen. Hij krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden en een werkstraf van 120 uur. Daarbij moet de man een schadevergoeding van ruim 12 duizend euro betalen aan zijn kinderen. De rechtbank spreekt de man vrij van het mishandelen van zijn ex-partner vanwege gebrek aan bewijs voor concrete handelingen.

De mishandeling van de kinderen vond plaats in een periode van 8 jaar. De man en zijn ex-partner hadden tijdens deze periode veel conflicten en strijd om de kinderen in verband met hun echtscheiding. Tijdens de zitting gaf de man toe dat hij af en toe een ‘corrigerende tik’ gaf. Maar naar het oordeel van de rechtbank was er sprake van veel meer mishandelingen.

Veilige thuisbasis
Kinderen moeten zich juist in hun vertrouwde thuisomgeving veilig kunnen voelen. De rechtbank neemt het de man extra kwalijk dat het gaat om zeer jonge kinderen. Zij konden zich op geen enkele manier verweren tegen hun vader, die veel groter en sterker is. Bovendien werden hun eerdere meldingen niet geloofd door de hulpverlening, wat bij de kinderen leidden tot een groot gevoel van onmacht en een gebrek aan vertrouwen in de hulpverlening.

Conflict
De man was pedagogisch medewerker en weet welke effecten geweld op kinderen heeft. Dat weerhield hem er niet van om zijn eigen kinderen te mishandelen. In het voordeel van de man weegt de rechtbank mee dat het belangrijk is dat het conflict stopt en dat de rust bewaard wordt.. Bovendien liet de behandeling van deze zaak lang op zich wachten.

Strafbepaling
De rechtbank legt een voorwaardelijke gevangenisstraf op in combinatie met een onvoorwaardelijke taakstraf. De straf is lager dan geëist door de officier van justitie omdat de rechtbank de man vrijspreekt van o.a. de mishandeling van zijn ex-partner. Aan het voorwaardelijk deel van de straf zit als stok achter de deur een proeftijd van 1 jaar. Als bijzondere voorwaarden moet de man zich onder andere verplicht melden bij de reclassering, zich houden aan de aanwijzingen voor het gebruik van alcohol en hij moet zich laten behandelen.

Schadevergoeding kinderen
Tot slot bepaalt de rechtbank dat de man een schadevergoeding van in totaal ruim 12 duizend euro aan zijn 2 kinderen moet betalen.